Nové trendy v soudcovské tvorbě práva

Miloš Večeřa, Jan Hurdík, Martin Hapla a kol.
Anotace

Publikace představuje vědeckou monografii mapující aktuální trendy v soudcovské tvorbě práva. Tematicky se zaměřuje zejména na následující okruhy: základní právně teoretická východiska soudcovské tvorby práva, společenské faktory ovlivňující soudní rozhodování, soudcovskou tvorbu práva v české právní praxi (především v oblasti soukromého práva). Metodologicky usiluje o interdisciplinární přístup kombinující metody různých oborů právní teorie a civilistiky.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8074-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 344
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace