Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

Vojtěch Vomáčka, Dominik Žídek a kol.
Anotace

Publikace se zaměřuje na aktuální otázky problematiky posuzování vlivů na životní prostředí. Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí patří mezi klíčové nástroje prevence a přispívá ke snižování nákladů na odstraňování možných budoucích škod na životním prostředí. Jeho výstupy jsou určující pro rozvoj území a realizaci jednotlivých záměrů. Zároveň se jeho prostřednictvím podílí veřejnost na tvorbě plánů a programů i na rozhodování o činnostech, které mohou ohrozit životní prostředí a lidské zdraví. Dílčí aspekty procesů EIA a SEA jsou častým předmětem soudního rozhodování i odborných diskusí, v poslední době především v souvislosti s novelizací směrnice 2011/92/EU a změn národních úprav včetně české a slovenské.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8343-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 338
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace