Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

Vojtěch Vomáčka, Dominik Žídek a kol.
Anotace

Publikace se zaměřuje na aktuální otázky problematiky posuzování vlivů na životní prostředí. Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí patří mezi klíčové nástroje prevence a přispívá ke snižování nákladů na odstraňování možných budoucích škod na životním prostředí. Jeho výstupy jsou určující pro rozvoj území a realizaci jednotlivých záměrů. Zároveň se jeho prostřednictvím podílí veřejnost na tvorbě plánů a programů i na rozhodování o činnostech, které mohou ohrozit životní prostředí a lidské zdraví. Dílčí aspekty procesů EIA a SEA jsou častým předmětem soudního rozhodování i odborných diskusí, v poslední době především v souvislosti s novelizací směrnice 2011/92/EU a změn národních úprav včetně české a slovenské.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8343-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 338
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace