Elektronické důkazy v trestním řízení

Radim Polčák, Fratišek Púry, Jakub Harašta a kol.
Anotace

Komunikační technologie představují dynamicky se rozvíjející oblast a trestní právo procesní se musí s jejich vývojem vypořádat. S narůstajícím objemem elektronických důkazů, které je nutno používat, představuje ad hoc judikatura často nepraktické řešení neposkytující dostatečnou právní jistotu. Monografie představuje ucelený přístup k důkazní teorii skrze kapitoly důkaz a informace, dokazování v trestním řízení a data jako důkaz v trestním řízení. Následující kapitoly se pak věnují jednotlivým důkazním prostředkům využitelným v trestním řízení. Konkrétně se jedná o e-mail, osobní profil na sociální síti, webovou prezentaci, data zpracovávaná poskytovateli služeb informační společnosti, odposlechy, data z mobilních komunikačních zařízení a data získaná v rámci činnosti dohledových systémů kybernetické bezpečnosti.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8073-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 254
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace