Foglar v nás: Záhada hlav a lomu

Ivo Jirásek, Jiří Němec, Richard Macků
Anotace

Představení osobnosti, díla a vlivu Jaroslava Foglara se neomezuje na historickou životopisnou črtu, ale usiluje mj. na základě empirického šetření (n = 1174) o ucelené odborné zpracování poměrně složitého sociálního jevu. Dosvědčení vlivu obvykle v dětství získané čtenářské zkušenosti na celý budoucí život, stejně jako zájem několika vědních oborů (komiksová studia, literární věda, religionistika, pedagogika) o specifické metody skautského vychovatele, spisovatele chlapecké literatury a redaktora několika dětských časopisů je tak prvním knižním počinem přesahujícím teoretické úvahy a hypotézy směrem k evidenci založené na dotazování čtenářů a příznivců Foglarových textů.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8635-7
Počet stran 183
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8635-2021

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-8634-0
Formát 170 mm×250 mm
Počet stran 183
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova Jaroslav Foglar , pedagogika volného času , táboření , výchova v přírodě
Jazyky Čeština
Reference

Adla, Z., Černý, J., Kalousek, J., & Zátka, P. (2019). Obrázky z českých dějin a pověstí. Praha: Albatros.

Alaniz, J. (2008). Where the white clouds sail... (100 years since the birth of Jaroslav Foglar). International Journal of Comic Art, 10(1), 583-586.

Alaniz, J. (2017). Nadpozemské ovoce. Česká literatura, 65(1), 133-138.

anonym. (2018). Děvčata, dívky a ženy v životě Jaroslava Foglara. Vontská Stínadla. Retrieved 20. 10. 2020 from https://web.archive.org/web/20180528163026/http://vontove-foglar-stinadla.abchistory.cz/devcata-divky-zeny-homosexualita-jaroslav-foglar.htm

anonym. (2021). Rychlé šípy zná přes 90 % Čechů! Retrieved 27. 9. 2021 from https://www.skautskanadace.cz/aktuality/rychle-sipy-zna-pres-90-cechu-105n

Baban, D., & Fischer, R. (2020). Rváčov 1. Praha: Lipnik.

Bailey, E. (2001). The Secular Faith Controversy: Religion in Three Dimensions. London: Continuum.

Bailey, E. (2002). The notion of implicit religion: What it means, and does not mean. In E. Bailey (Ed.), The Secular Quest for Meaning in Life: Denton Papers in Implicit Religion (pp. 1-11). Lewiston: Edwin Mellen Press.

Bailey, E. (2012). "Implicit religion?" What might that be? Implicit Religion, 15(2), 195-207. https://doi.org/10.1558/imre.v15.i2.15481

Bailey, E. I. (1997). Religion and implicit religion: Which is the analogy? Modern Believing, 38(2), 30-36. https://doi.org/10.3828/MB.38.2.30

Bailey, E. I. (2007). Living with implicit religion, 1967-2007: A memoir, from the the 30th Denton Conference, 2007. Implicit Religion, 10(2), 172-188. doi:10.1558/imre2007.v10.i2.172

Balaštík, M., Hruška, P., Kasal, L., & Komárek, S. (1999). Odkud a kam letí Rychlé šípy? Beseda o Foglarově trilogii Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta. Tvar: literární obtýdeník, 10(8), 1 a 8-9.

Balík, S. (2018). Jaroslav Foglar, skauting a občanské náboženství. In P. Hošek (Ed.), Duchovní rozměr fenoménu Foglar (pp. 17-35). Praha: Dingir.

Bauer, Z. (2018). Klub zvídavých dětí - Jaroslav Foglar a Protektorát: Čtenářské kluby, zakázaný skauting a Kuratorium pro výchovu mládeže. Praha: Zdeněk Bauer.

Beneš, K. J. (2007). Ježek v kleci jako symbol proměny. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 134-153). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Bezděková, O. (2012). Po stopách kreslených seriálů. I. díl. Praha Volvox Globator.

Bezděková, O., & Krejčí, M. (2012). Po stopách kreslených seriálů. II. díl. Praha: Volvox Globator.

Blažejovský, J. (1990). Foglarovky ano, kritiku ne? Rovnost, 105(107), 5.

Boghossian, P., & Lindsay, J. (2017). The conceptual penis as a social construct: A Sokal-style hoax on gender studies. Skeptic, 22(3). https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1330439

Borecký, V. (2005). Imaginace, hra a komika. Praha: Triton.

Bösser, B. (1964). Nejde jen o Foglara. Zlatý máj, 8(11), 496-500.

Břicháček, V. (2007). Poselství Jaroslava Foglara. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 197-199). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Bullivant, S. (2018). Europe’s young adults and religion: Findings from the European Social Survey (2014-16) to inform the 2018 Synod of Bishops. Twickenham, UK: Benedict XVI Centre for Religion and Society, St Mary’s University.

Cakl, O. (2005). Metodologický rozhovor o teorii fikčních světů s Vlastimilem Zuskou. Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné, 9(2), 39-46.

Corbin, H. (2007). Mundus imaginalis, aneb Imaginární a imaginální (J. Tošovský, Trans.). Praha: Malvern.

Čech, P. (2019). O Červenáčkovi. [Havlíčkův Brod]: Petrkov.

Červenka, J. (1965). Může být člověk chlapcem nadosmrti? Zlatý máj, 9(1), 12-16.

Červinka, J. (2020). Poselství ze Stínadel. Praha: Albatros.

Diesing, H. (2011). Český komiks 01. poloviny 20. století Praha: Verzone.

Doležel, L. (1991). Strukturální tematologie a sémantika možných světů: případ dvojníka. Ceska Literatura, 39(1), 1-13.

Doležel, L. (2003). Heterocosmica: Fikce a možné světy. Praha: Karolinum.

Doušek, P. (1986). Foglarovky ano, nebo ne? Rovnost, 101(267), 1 a 4.

Drahanská, P. (2020). Učení prožitkem: Jak postavit vaše rozvojové, výchovné a vzdělávací programy na prožitku. Račice: Petra Drahanská.

Dvorský, M. (2011). Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam - realita versus fikce (2., rozš. vyd. ed.). Praha: Zdeněk Bauer.

Dyson, A. H. (2001). Where are the childhoods in childhood literacy? An exploration in outer (school) space. Journal of Early Childhood Literacy, 1(1), 9-39. doi:10.1177/14687984010011002

Eliade, M. (1993). Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování (E. Strebingerová, Trans.). Praha: OIKOYMENH.

Eliade, M. (2006). Posvátné a profánní (F. Karfík, Trans. 2 ed.). Praha: OIKOYMENH.

Epos o Gilgamešovi. (1997).  (L. Matouš, Trans. 4th ed.). Praha: Mladá fronta.

Fafejta, M. (2007). Analýza role žen, dívek a Mirka Dušína v Rychlých šípech: obsahová analýza Rychlých šípů. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 161-168). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Fafejta, M. (2016). Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti. Praha: Portál.

Filípek, J., & Blažek, J. (2017a). Hlavolam ze Stínadel. Brno: SPJF ve spolupráci s Nakladatelstvím Josef Vybíral.

Filípek, J., & Blažek, J. (2017b). Povstání Vontů. [Žalkovice]: Josef Vybíral.

Fink, E. (1993). Hra jako symbol světa. Praha: Český spisovatel.

Foglar, J. (1996). Chata v Jezerní kotlině. Praha: Olympia.

Foglar, J. (1997). Záhada hlavolamu. Praha: Olympia.

Foglar, J. (1998). Jestřábe, vypravuj... Praha: Olympia.

Foglar, J. (1999). Když Duben přichází. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2001a). Dobrodružství v Zemi nikoho. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2001b). Kronika Ztracené stopy. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2002). Poklad Černého delfína Praha: Olympia.

Foglar, J. (2003a). Hoši od Bobří řeky. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2003b). Rychlé šípy (2. vydání - dotisk ed.). Praha: Olympia.

Foglar, J. (2003c). Svorní gambusíni a jiné příběhy. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2004). Modrá rokle. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2005a). Devadesátka pokračuje. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2005b). Přístav volá. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2005c). Stínadla se bouří. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2005d). Tajemství Velkého Vonta. Praha: Olympia.

Foglar, J. (2005e). Život v poklusu. Praha: Olympia.

Foglar, J., & Čermák, M. (2019). Rychlé šípy. Praha: Václav Vávra.

Foglar, J., & Fischer, J. (2021). Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jana Fischera. Praha: Albatros.

Foglar, J., Chour, J., & Zapletal, M. (1997). Etapové hry. Liberec: Skauting.

Foret, M., Kořínek, P., Prokůpek, T., & Jareš, M. (Eds.). (2012). Studia komiksu: možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Gintel, A. (1973). Gymnasion: část druhá – atmosféra. Metodické listy pro pobyt v přírodě, 3(3), 6-7.

Gintel, A. (1986). Moderní formy výchovy v přírodě. Teorie a praxe tělesné výchovy, 34(9), 518-520.

Hábl, J. (2010). Lekce z lidskosti: Antropologické inspirace z díla Jana Amose Komenského. Pedagogická orientace, 20(1), 5-15.

Hábl, J. (2017). Aby člověk neupadal v nečlověka: Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Hájek, B., Hofbauer, B., & Pávková, J. (2008). Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál.

Halas, J. (2000). ...od plantážníka ze všech plantážníků nejplantážníkovatějšího... In J. Hojer & V. Černý (Eds.), Jestřábe, díky: Jaroslavu Foglarovi Hoši od Bobří řeky a přátelé (pp. 124-127). Praha: Nakladatelství Ostrov.

Hamanová, R., & Lábusová, D. (Eds.). (2008). K fenoménu Jaroslav Foglar: Sborník příspěvků z konference Fenomén Jaroslav Foglar. Praha: Památník národního písemnictví.

Hanuš, R., & Haková, J. (Eds.). (2021). Praktická učebnice zážitkové pedagogiky: Instruktorský slabikář - metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky. Praha: Nadace Pangea.

Hanuš, R., & Chytilová, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada.

Heller, J., & Mrázek, M. (1988). Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích. Praha: Kalich.

Hogan, J. (1999). Meč Vontů. Praha: Leprez.

Hojer, J., & Černý, V. (Eds.). (2000). Jestřábe, díky: Jaroslavu Foglarovi Hoši od Bobří řeky a přátelé. Praha: Ostrov.

Holec, O. (2007). Příběh Lipnice. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, 4(1), 105-109.

Homéros. (1996). Odysseia (O. Vaňorný, Trans. 14th ed.). Praha: Petr Rezek.

Homéros. (2007). Ílias (O. Vaňorný, Trans.). Praha: Nakladatelství Petr Rezek.

Horyna, B. (1994). Úvod do religionistiky. Praha: ISE.

Hosnedl, J. (2018). Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného. Plzeň: Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu.

Hošek, P. (2017). Evangelium podle Jaroslava Foglara. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Hošek, P. (Ed.) (2018). Duchovní rozměr fenoménu Foglar Praha: Dingir.

Hrnčíř, S. (1999). Ostrov Uctívačů ginga: Po stopách neznámých příběhů Rychlých šípů. Praha: Ostrov.

Hrnčíř, S. (2000). Poklad Uctívačů ginga: Tajemství neviditelného srubu. Praha: Ostrov.

Hrnčíř, S. (2005). Maják Uctívačů ginga: Bratrstvo ztraceného talismanu. Praha: Ostrov.

Hurych, E. (2018). Sakralita pohybu v díle Jaroslava Foglara. In P. Hošek (Ed.), Duchovní rozměr fenoménu Foglar (pp. 89-142). Praha: Dingir.

Hybler, M. (1992). K symbolismu pětice v literatuře: srovnání Poláčka a Foglara. In J. Lopatka (Ed.), Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním: Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka (pp. 109-113). Praha - Rychnov nad Kněžnou: Klub Obratník a Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou.

[Hybler, M.] M. H. (1987). Jaroslav Foglar: Tajemství Velkého Vonta. Svědectví, 20(80), 944-946.

Hykisch, A. (1964). Jaroslav Foglar a Slovensko. Zlatý máj, 8(6-7), 247-250.

Chlup, O., Kubálek, J., & Uher, J. (Eds.). (1939). Pedagogická encyklopedie, II. díl. Praha: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky.

Chlup, O., Kubálek, J., & Uher, J. (Eds.). (1940). Pedagogická encyklopedie, III. díl. Praha: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky.

Izera, M. (2020). Téma pro foglarovce: Nálepky. Praha: Martin Izera vlastním nákladem.

Janka, O. (2002). Bernard od Šíleného koně. Praha: Ostrov.

Janský, K. D. (1990). Nakonec stejně rozhodnou děti. Rovnost, 105(150), 5.

Jareš, S. (1964). Jsem pro Foglara. Zlatý máj, 8(8-9), 406-407.

Jirásek, I. (2007a). Impulsy Jaroslava Foglara pro současné (zážitkové) pedagogy. e-Pedagogium, 7(4), 47-62.

Jirásek, I. (2007b). Prototyp zážitkového pedagoga. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 25-83). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Jirásek, I. (2007c). Výchova ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím idejí (návodů) Jaroslava Foglara. Pedagogická orientace, 17(3), 30-41.

Jirásek, I. (2013). Verticality as non-religious spirituality. Implicit Religion, 16(2), 191-201. https://doi.org/10.1558/imre.v16i2.191

Jirásek, I. (2017). Foglar podle metodiky hodnocení české vědy. Sborník nezávislých foglarovců, 6, 4-5.

Jirásek, I. (2018). Rychlé šípy, "mundus imaginalis" a implicitní náboženství. In P. Hošek (Ed.), Duchovní rozměr fenoménu Foglar (pp. 143-197). Praha: Dingir.

Jirásek, I. (2019a). Atmosféra jako duchovní průnik silokřivek kurzu. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, 13(2), 19-24.

Jirásek, I. (2019b). Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Praha: Portál.

Jirásek, I. (2020). Does Alvarez truly need only the brave and the strong? Jaroslav Foglar and experiential education for boys in Bohemia. History of Education, 49(6), 856-869. doi:10.1080/0046760X.2020.1739761

Jirásek, I. (Ed.) (2007d). Fenomén Foglar. Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Jirásek, I., Němec, J., & Macků, R. (2021). Implicitně náboženské aspekty dětské literatury Jaroslava Foglara. Religio: revue pro religionistiku, 29(1), 33-55. doi:10.5817/Rel2021-1-2

Jírek, B. (1964). Počítejme s Foglarem. Zlatý máj, 8(11), 504-507.

Jung, C. G. (1997). Archetypy a nevědomí (E. Bosáková, K. Černá, & J. Černý, Trans.  Vol. II.). Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Kaplánek, M. (2013). Animace: Studijní text pro přípravu animátorů mládeže. Praha: Portál.

Klíma, I. (1952). Odhalujeme tajemství chaty děsu. Mladá fronta, 8(185), 2.

Kohoutek, R. (1990). Jaroslav Foglar a pedagogická psychologie. Rovnost, 105(137), 5.

Kohoutek, R. (2007). Jak lze využívat díla Jaroslava Foglara v odborné poradenské práci s normálními i problémovými (dificilními) dětmi a ve zdravotnické prevenci. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 200-2005). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

kolektiv autorů. (2011). Obrazový soupis díla Jaroslava Foglara. Praha: Antikvariát u Léona Cliftona.

Komárek, K. (2008). K jazyku a poetice Foglarových próz. In R. Hamanová & D. Lábusová (Eds.), K fenoménu Jaroslav Foglar (pp. 67-74). Praha: Památník národního písemnictví.

Komárek, S. (2001). Fetvy. Salon: literární příloha Práva, 232, 2.

Komárek, S. (2003). Jestřáb a kuřátka Mír s mloky (pp. 105-111). Brno: Petrov.

Kotyk, P., & Lábusová, D. (Eds.). (2012). Jaroslav Foglar - Jestřáb kronikářem. Praha: Gutenberg a Památník národního písemnictví.

Koutníková, M., & Wiegerová, A. (2017). Využití komiksů v podmínkách mateřských škol. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií. https://doi.org/10.7441/978-80-7454-709-6

Kovářík, M. (1964). Přijde Foglarův Duben? Zlatý máj, 8(5), 208-213.

Kovářík, V. (1964). O chlapcích, jací skutečně jsou? Zlatý máj, 8(4), 157-159.

Kraclová, P. (2007). Jaroslav Foglar očima kritiků. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 175-183). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Krajhanzl, J. (2014). Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí: Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014

Krajhanzl, J., Chabada, T., & Svobodová, R. (2018). Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí: Reprezentativní studie veřejného mínění. Brno: Masarykova univerzita.

Kučerová, S. (1998). Metody mravní výchovy. In S. Střelec (Ed.), Kapitoly z teorie a metodiky výchovy (pp. 78-98). Brno: Paido.

Ládek, J., & Pavelka, R. (2010). Encyklopedie komiksu v Československu 1945-1989. Praha: XYZ.

Ládek, J., & Pavelka, R. (2012). Encyklopedie komiksu v Československu 1945-1989, 2. Praha XYZ.

Lambirth, A. (2003). “They get enough of that at home”: understanding aversion to popular culture in schools. Reading Literacy and Language, 37(1), 9-13. doi:10.1111/1467-9345.3701003

Lao-c´. (1971). O Tao a ctnosti (B. Krebsová, Trans.). Praha: Odeon.

Lindsay, J., & Boyle, P. (2017). The conceptual penis as a social construct. Cogent Social Sciences, 3(1), 1330439. doi:10.1080/23311886.2017.1330439

Lipčík, R. (1988). Řekni mi, co čteš... Mladý svět, 30(16), 6-7.

Lopatka, J. (1991). Sláva a úskalí amatérismu. In J. Lopatka (Ed.), Předpoklady tvorby (pp. 174-182). Praha: Československý spisovatel.

Mareš, J. (2018). Jestřáb mezi trampy: Jaroslav Foglar a hybridita českého trampingu. Historie - Otázky - Problémy, 10(2), 118-148.

Mátlová, Š. (2012). Výchovné metody v literárním díle Jaroslava Foglara. (Bakalářská práce), Masarykova univerzita, Brno.  

Matocha, V. (2018). Prašina. Praha: Paseka.

Matocha, V. (2019). Prašina: Černý merkurit. Praha: Paseka.

Matocha, V. (2020). Prašina: Bílá komnata. Praha: Paseka.

Maurer, P. (2013). Ježek v kleci: Dosud nepublikovaný rozhovor Pavla Maurera s Jaroslavem Foglarem 1982-1985. Praha: MauMau.

Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press.

Mikulášek, A. (2008). K tematice a poetice Foglarovy Chaty v Jezerní kotlině. In R. Hamanová & D. Lábusová (Eds.), K fenoménu Jaroslav Foglar (pp. 45-66). Praha: Památník národního písemnictví.

Mrva, J. (1990a). Diagnóza 780: Ztráta paměti. Rovnost, 105(142), 5.

Mrva, J. (1990b). Foglarovky ano, nebo ne? Rovnost, 105(103), 5.

Mrva, J. (1990c). Jaroslav Foglar. Kroměříž: Okresní knihovna.

Nečasová, D. (2008). Dějiny žen či gender history?: Možnosti, limity, východiska. Dějiny - Teorie - Kritika(1), 81-102.

Němec, I. (2008). Jaroslav Foglar ze všech stran. Pedagogická orientace, 18(4), 117-121.

Němec, J. (1998). Hra  v  zrcadle  výzkumné  sondy. Pedagogická orientace, 8(3), 66-80.

Němec, J. (2007). Jaroslav Foglar a jeho čtenářské kluby. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 208-217). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Němečková, K. (2016). Kapitoly k nenáboženské spiritualitě (Vydání první ed.). Praha: Carpe Momentum.

Nešpor, Z. R. (2003). Česká folková hudba 60.–80. let 20. století v pohledu sociologie náboženství. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 39(1), 79-97. https://doi.org/10.13060/00380288.2003.39.1.06

Nezkusil, V. (1991). Rozpory Foglarova světa: k prvnímu soubornému vydání "stínadelských" příběhů. Zlatý máj, 35(3), 157-163.

Nosek-Windy, V. (1999). Jestřábí perutě: povídání o foglarovkách. Praha: Olympia.

Nosek-Windy, V. (2003). Ediční poznámka. In J. Foglar (Ed.), Rychlé šípy (2. vydání - dotisk ed., pp. 323-339). Praha: Olympia.

Nosek-Windy, V. (2017). Vzpomínka na Jaroslava Foglara. In J. Filípek, T. Hejna, S. Janov, Menhart, V. Nosek-Windy, J. Polák, M. Teslevič, M. Vraspír, & K. Zelníček (Eds.), S Jestřábem v srdci (pp. 61-64). Velké Přílepy: Olympia.

Novotný, P. (2019). Foglarovské turistické známky. Retrieved 11. 10. 2020 from https://foglarweb.skauting.cz/clanky.php?id=107

Ogier, S., & Ghosh, K. (2018). Exploring student teachers’ capacity for creativity through the interdisciplinary use of comics in the primary classroom. Journal of Graphic Novels & Comics, 9(4), 293-309. doi:10.1080/21504857.2017.1319871

Pecina, M. (2021). Jasné barvy! Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jana Fischera (pp. 241-251). Praha: Albatros.

Petrů, E. (2000). Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico.

Pírek, Z. (1990). Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Brno: Delfín.

Platón. (1996). Ústava (F. Novotný, Trans.). Praha: OIKOYMENH.

Pludek, A. (1964). Chodí pešek okolo. Zlatý máj, 8(8-9), 402.

Polák, J. (2003). Poselství žlutého kvítku. Praha: Olympia.

Pospiszyl, T. (2008). Bimba - dobrodružství Bohumila Konečného. Řevnice: Arbor vitae.

Prknářová, A. (2020). Saturnin a Stínadla, aneb Setkání Lídy Baarové a Adiny Mandlové v Havlově vaně. Praha: Práh.

Prokop, V. (1995). Ilustrátor Zdeněk Burian: Monografie a soupis díla. Praha: Nakladatelství Ostrov.

Prokop, V. (2005). Zdeněk Burian. Praha: Gallery.

Prokůpek, T. (2021). Jan Fischer - spolutvůrce komiksové legendy Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jana Fischera (pp. 253-285). Praha: Albatros.

Prokůpek, T. (Ed.) (2018). Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. Praha: Filip Tomáš - Akropolis.

Prokůpek, T., Kořínek, P., Foret, M., & Jareš, M. (2014). Dějiny československého komiksu 20. století Praha: Akropolis.

Průcha, J. (1997). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (1998). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Raba, J. (2005). Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomínkách. Praha: Ostrov.

Rambousek, J. (2002). Diskuse o Jaroslavu Foglarovi. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 7(4), 8-11.

Richter, V., & Houšková, Z. (2004). Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky (online).   http://www.mojekniha.cz/

Sadecký, P. (1964). Proč mlčí Jaroslav Foglar? Zlatý máj, 8(3), 105-108.

Scanlon, M. J. (2015). The work of comics collaborations: Considerations of multimodal composition for writing scholarship and pedagogy. Composition Studies, 43(1), 105-130.

Skrobiszewska, H. (1964). Knihy Jaroslava Foglara v Polsku. Zlatý máj, 8(8-9), 403-405.

Sládek, O. (2004). Fiktivní a fikční světy: Několik poznámek k teoretickým přístupům Felixe Vodičky a Lubomíra Doležala. In A. Jedličková (Ed.), Felix Vodička 2004 (pp. 99-106). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Sládek, O. (2008). Role mýtu v díle Jaroslava Foglara. In R. Hamanová & D. Lábusová (Eds.), K fenoménu Jaroslav Foglar (pp. 25-36). Praha: Památník národního písemnictví.

Smahel, R. (2007). Přínos díla Jaroslava Foglara pro pozitivní výchovu dětí a mládeže. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 206-207). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Smékal, V. (1986). Výchova a pobyt v přírodě. Teorie a praxe tělesné výchovy, 34(6), 358-362.

Sohr, S. (1968). Zase zní píseň úplňku: vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Ostrava: Puls.

Sokol, J. (2004). Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál.

[Stegbauer], J. (2009). Rychlé šípy u železničního mostu: premiéra pokladu z archivu. Sborník nezávislých foglarovců, 1, 13.

Stejskal, V. (1962). Moderní česká literatura pro děti. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy.

Stejskal, V. (1964). Jaroslav Foglar aneb výchova snadno a rychle. Zlatý máj, 8(6-7), 241-244.

Stojan, M. (1998). Základní pedagogické kategorie: učební text k předmětu "Obecná pedagogika a didaktika" v DPS. Brno: Masarykova univerzita.

Studenovský, T., & Bláha, J. (2000). Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně). Praha: Ostrov.

Sýs, K. (1987). Chlapci, slibme si... (Rozhovor s Jaroslavem Foglarem k jeho 80. narozeninám). Tvorba - Literární příloha Kmen, 56(25), 4.

Sýs, K. (1990). Jen to sveďte na mě, pánové! Rovnost, 105(131), 5.

Šantora, R. (Ed.) (2014). Skautský oddíl: 2. a 5. pražský oddíl Junáka - Jaroslav Foglar a Jaroslav Novák, 1913-2013. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum a Mladá fronta.

Špačková, E. (2019). Prokletý básník betonu, slunce a oblohy. In A. Gintel (Ed.), Zahrady pozemských radostí: Pohled z dějin výchovy v přírodě (pp. 238-247). Praha: Gasset.

Štampach, I. O. (2006). Nahradila spiritualita náboženství? In H. Babyrádová & J. Havlíček (Eds.), Spiritualita: fenomén spirituality z pohledu filosofie, religionistiky, teologie, literatury, teologie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců (pp. 99-105). Brno: Masarykova univerzita.

Tichý, J. (1964). Kritiky nečtěte! Zlatý máj, 8(8-9), 398-401.

Toman, J. (2008). Foglarova torba pro mládež v proměnách doby a literární kritiky. In R. Hamanová & D. Lábusová (Eds.), K fenoménu Jaroslav Foglar (pp. 81-98). Praha: Památník národního písemnictví.

Toman, V. (2005). Můj život s abc - ábíčkem. Praha: Ostrov.

Toman, V. (2007). Čtenářské kluby ABC: O Jaroslavu Foglarovi trochu jinak. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (pp. 218-225). Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Továrek, F. (1964). Něco na tom bude. Zlatý máj, 8(10), 452-455.

Trnová, E., Janko, T., Trna, J., & Pešková, K. (2016). Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in Educatione, 7(1), 49-64. https://doi.org/10.14712/18047106.225

Uherková, D., & Úlovcová, H. (1993). Co se čte ve veřejných knihovnách. Čtenář: měsíčník pro práci s knihou, 45(9), 282-293.

Urbanová, S., & Matýsková, B. (1992). Jaroslav Foglar (tematická jednotka pro základní školy). Ostrava: Item.

Vacke, V. (1988). Svět pouze pro chlapce? Kmen, 1(40), 1 a 3.

Vacke, V. (1990a). Foglar je jen jeden. Rovnost, 105(114), 5.

Vacke, V. (1990b). Šlo o pogrom na "okrajové" žánry: ještě na téma Foglar. Rovnost, 105(139), 5.

Vachala, B. (1992). Moudrost starého Egypta. Praha: Knižní podnikatelský klub.

Vápenka, I. (1994). Foglarovské odznaky: S přílohami "hlavolamy" - "vlajky". Ostrava - Praha: Tramp.

Vavřík, Z. (1964). Jaroslav Foglar. Proč ne? Zlatý máj, 8(6-7), 244-246.

Védské hymny. (1948).  (O. Friš, Trans.). Praha: Symposion.

Velinský, J. (2013). Poslední tajemství Jana T. (Druhé vydání ed.). Praha: Miloš Uhlíř - Baset.

Vlašín, Š. (Ed.) (1984). Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel.

Všetička, F. (2000). Román Jaroslava Foglara. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 5(3), 2-5.

Vučka, T. (2015). Cesta za modrým světlem: Meditace nad texty Jaroslava Foglara. Příbram: Pistorius & Olšanská.

Vučka, T. (2018). Krása, touha a lyrické tóny v prózách Jaroslava Foglara. In P. Hošek (Ed.), Duchovní rozměr fenoménu Foglar (pp. 199-220). Praha: Dingir.

Vyleta, P. (2010). Milý pane faráři! Sborník nezávislých foglarovců, 2, 18-23.

Waardenburg, J. (1997). Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky (D. Antalík, Trans.). Brno: Masarykova univerzita.

Ward, B. A., & Young, T. A. (2011). Reading graphically: Comics and graphic novels for readers from kindergarten through high school. Reading Horizons, 50(4), 283-296.

Wiegerová, A., & Navrátilová, H. (2017). Let's not be scared of comics (Researching possibilities of using conceptual comics in teaching nature study in kindergarden). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 237, 1576-1581. doi:10.1016/j.sbspro.2017.02.248

Wilson, C. (2013). Why I teach comics in elementary school. Knowledge Quest, 41(3), 64-65.

Yannicopoulou, A. (2004). Visual aspects of written texts: Preschoolers view comics. L1 Educational Studies in Language and Literature, 4(2-3), 169-181. doi:10.1007/s10674-004-1024-9

Zachariáš, J. (2007). Stoletý hoch od Bobří řeky: Dobrodružství života a metod Jaroslava Foglara - legendy dětské zájmové činnosti. Praha: Ostrov.

Zapletal, M. (2007). Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Praha: Euromedia Group - Knižní klub.

Zapletal, M. (Ed.) (2000). Hry Jaroslava Foglara. Praha: Olympia.

Zikmund-Lender, L. (2009). Foglar, ideologie a „teplí hoši“. Colour Planet. Retrieved 20. 10. 2020 from Colour Planet website: https://web.archive.org/web/20100122231013/http://www.colourplanet.cz/60318-foglar-ideologie-a-tepli-hosi

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8635-2021 (1)

1. Tematika výchovy v přírodě v díle Jaroslava Foglara pohledem pedagogických pracovníků
Richard Macků, Jiří Němec, Ivo Jirásek
Pedagogická orientace  ročník: 31,  číslo: 2,  rok: 2022  
https://doi.org/10.5817/PedOr2021-2-92


Podobné publikace