Učíme psychologii / Teaching Psychology 2014. Elektronický sborník příspěvků z konference

Jan Mareš (ed.)
Anotace

Sborník z jednodenní konference s mezinárodní účastí „Učíme psychologii / Teaching psychology Brno 2014“. Jednání konference se opět zaměřilo na některá témata, která jsou aktuální ve výuce psychologie. Sborník přináší průřez příspěvky prezentovaných na konferenci v listopadu 2014. Čtenář se tak nabízí různá témata z oblasti výuky psychologie v rámci oborového studia či v profesní přípravě studentů jiných oborů studia.

Jan Mareš
Editor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7564-1
Počet stran 37
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Jaroslav Řezáč
Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština

Podobné publikace