Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury

Dagmar Sochorová
Anotace

Monografie se zabývá výzkumem realizovaného kurikula mediální výchovy z pohledu učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice.

V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky. Empirická část představuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaká je realizovaná forma kurikula průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí a bylo zaměřeno na učitelovo pojetí kurikula mediální výchovy, realizovanou formu kurikula mediální výchovy a začlenění mediální výchovy do výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8524-4
Velikost souboru 14.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8524-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8523-7
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 250
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace