Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje

Tomáš Janík, Petr Najvar, Milan Kubiatko a kol.
Anotace

V odborné knize jsou prezentovány (a) vybrané nástroje umožňující podchycovat kvalitu kurikula a výuky, (b) výsledky výzkumů zaměřených na vybrané aspekty této problematiky. Autoři představují kategoriální systémy pro analýzu kurikulárních dokumentů v dějepise, pro posuzování ideologičnosti v učebnicích občanské výchovy, evropské dimenze v učebnicích dějepisu; dále jsou představeny kategoriální systémy pro zkoumání nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu, pro zkoumání vizuálních prostředků v učebnicích německého jazyka, posuzovací systém pro zjišťování kvality výuky cizích jazyků, kategoriální systém pro posuzování genderových stereotypů a nerovností ve výuce anglického jazyka, kategoriální systém pro posuzování diagnostické kompetence (budoucích) učitelů anglického jazyka, dotazník pro zjišťování autoregulace učení, dotazníky pro zjišťování strategií učení cizímu jazyku a didaktický test kartografických dovedností v zeměpise.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5705-0
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 241
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6398-3
Počet stran 245
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1. elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6398-2013

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace