Komunikace osob s duálním smyslovým postižením. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Radka Horáková
Anotace

Předložený studijní text si klade za cíl přiblížit čtenářům základní pojmy týkající se problematiky hluchoslepoty. Souběžné postižení sluchu a zraku bývá všeobecně považováno za jedno z nejzávažnějších kombinovaných postižení člověka. Text je rozdělen na tři části, které na sebe obsahově navazují. V první kapitole je popsána základní charakteristika osob s duálním smyslovým postižením a přiblíženy jsou příčiny vzniku hluchoslepoty. V kapitole druhé je pojednáno o komunikačních systémech a přiblížena pravidla pro komunikaci s lidmi se současným postižením sluchu a zraku. Kapitola třetí je věnována možnostem vzdělávání a péče o osoby s hluchoslepotou.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9620-2
Počet stran 33
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova hluchoslepota , komunikační přístupy , možnosti edukace , odborná péče
Jazyky Čeština

Podobné publikace