Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie

Miroslava Bartoňová, Marie Vítková
Anotace

Cílem metodické příručky je charakterizovat inkluzivní školu s uvedením specifik přístupů v základním vzdělávání. Pozornost je zaměřena na podpůrné plánování při společném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s intaktními spolužáky, na vytváření individuální podpory a podpůrného učebního prostředí. Analyzovaná je týmová práce učitele, speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. Pozornost je věnována rozvíjení kompetencí k učení, učebním strategiím a učebním dovednostem.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9830-5
Počet stran 122
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-210-9584-7
Formát
Počet stran 122
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova žáci se speciálními vzdělávacími potřebami , základní škola , efektivní vyučování , heterogenní třída , společné vyučování , metody , učební strategie
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace