Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u žáků se specifickými poruchami učení. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Miroslava Bartoňová
Anotace

Intervence a náprava specifických poruch učení je náročná, dlouhodobá a vyžaduje značné úsilí ze strany žáka, učitele, rodiny a dalších odborníků. Vývoj specifických poruch učení (SPU) je chápán jako proces, který můžeme postihnout v několika stadiích. Intervenční techniky jsou různé postupy, které ovlivňují rozvoj čtenářských dovedností. Pomáhají žákům nad textem přemýšlet, vedou je ke skutečnému porozumění a k prožitku z četby. Předložený text poskytuje základní informace z oblasti SPU ve vztahu k intervenci a simulaci, cílem je pomoci budoucím učitelům přijmout strategie, které jim pomohou zvládnout učební proces.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9675-2
Počet stran 61
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Hulc
Klíčová slova žáci se speciálními vzdělávacími potřebami , základní škola , specifické poruchy učení , společné vyučování , metody , učební strategie
Jazyky Čeština

Podobné publikace