Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se sluchovým postižením. Metodická příručka

Ilona Bytešníková, Lenka Doležalová, Radka Horáková
Anotace

Metodická příručka představuje specifika procesu vzdělávání žáka se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí základní školy. Text je koncipovaný tak, aby podal pedagogickým pracovníkům ucelený přehled o různých typech sluchového postižení, kompenzačních pomůckách a jejich využití ve vzdělávacím procesu. Popsány a specifikovány jsou zásady správné komunikace s žáky se sluchovým postižením při individuální i skupinové práci, organizace vzdělávacího procesu (úprava prostředí i časová), metody a formy výuky, stejně tak personální podpora ve výuce a různé náměty pro práci se žáky se sluchovým postižením a celou třídou. Součástí textu je kapitola představující výsledky výzkumného šetření realizovaného ve vybrané základní škole, kde je vzděláván žák se sluchovým postižením. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6643-4
Počet stran 303
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova žák se sluchovým postižením , komunikace , odezírání , prstová abeceda , český znakový jazyk , sluchadlo , kochleární implantát , bezdrátová technologie , vizualizace
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace