Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s epilepsií. Metodická příručka

Ilona Fialová
Anotace

Cílem publikace je charakterizovat inkluzivní vzdělávání žáků s epilepsií v prostředí současné základní školy se zaměřením na jeho specifika. Pozornost je věnována také vlivu tohoto neurologického onemocnění na rozvoj osobnosti žáka. Pro správné nastavení podpůrných opatření, prostřednictvím kterých dochází k eliminaci možných úskalí při vzdělávání žáků s diagnózou epilepsie, je zásadní speciálněpedagogická diagnostika, jejíž popis a analýzu publikace rovněž nabízí. Text obsahuje příklady dobré praxe, součástí je také analýza a interpretace dotazníku SDQ-Cze, použitého na začátku a na konci školního roku ve zkoumaných inkluzivních a kontrolních třídách.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9855-8
Počet stran 188
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova žák s epilepsií , chronická nemoc , pedagog , klima třídy , asistent pedagoga , speciálněpedagogická diagnostika , podpůrná opatření , spolupráce školy a rodiny
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace