Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení – matematika. Metodická příručka

Růžena Blažková
Anotace

Žáci, kteří mají problémy v matematice, a přitom v ostatních výukových předmětech dosahují dobrých, až výborných výsledků, vyžadují specifické přístupy ve výuce matematiky. Při řešení projektu byly ověřeny postupy výuky matematiky v rámci inkluzívního zařazení žáka do běžné základní školy, které mohou žákům s problémy v matematice napomoci. Zaměřili jsme se na výuku matematiky se zřetelem k cílové skupině, s kterou bylo v projektu pracováno. Pozitivním výsledkem řešení projektu bylo jednak to, že došlo ke změně postojů inkludovaného žáka k matematice, zlepšení jeho výsledků, jednak i to, že strukturovaná výuka matematiky přispěla k pochopení učiva většiny žáků ve třídě, kteří s matematikou mají problémy a přitom nejsou diagnostikováni vzhledem k SPU. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9930-2
Počet stran 149
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova didaktika matematiky , specifické vzdělávací potřeby , poruchy učení , dyskalkulie , inkluze
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace