Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe

Miroslava Bartoňová, Alena Sedláčková, Marie Vítková
Anotace

Cílem metodické příručky je prezentovat edukaci dětí s deficity dílčích funkcí v předškolním věku, uvést specifika ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a s mentálním postižením. Hlavní pozornost je věnována úkolům učitelů v inkluzivním vyučování s uvedením konceptu intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí výzkumného projektu publikace je uvedena analýza a interpretace dotazníku SDQ-Cze, použitého na začátku a na konci školního roku ve zkoumaných inkluzivních třídách a v kontrolních třídách ve školách účastnících se na projektu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9831-2
Počet stran 141
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-210-9585-4
Formát 250 mm×210 mm
Počet stran 141
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova mateřská škola , inkluzivní didaktika , základní škola , inkluzivní vyučování , deficity dílčích funkcí , žáci se specifickými poruchami učení , žáci s mentálním postižením , žáci se speciálními vzdělávacími potřebami , včasná intervence , výzkum
Jazyky Čeština

Podobné publikace