Otevírání ...
Otevírání ...

Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie

David Sehnálek, Vladimír Týč a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8396-7
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 192
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

 • Jazyky Čeština, Slovenština

Cílem publikace je v prvé řadě v obecné rovině identifikovat základní specifika postavení Soudního dvora EU v institucionální struktuře Evropské unie a jeho pravomoc v oblasti výkladu práva a dále podrobně rozebrat zvláštnosti, jimiž se výklad práva prováděný Soudním dvorem typicky vyznačuje. Dalším cílem této publikace je provedení rozboru kreativního a extenzivního výkladu práva Evropské unie a demonstrace tohoto způsobu výkladu na jednotlivých vybraných případech z rozhodovací praxe Soudního dvora EU. Smyslem snažení autorů této publikace bylo přispět k uchopení a vysvětlení specifik interpretační činnosti Soudního dvora EU se zaměřením na kreativní a extenzivní výklad unijního práva, a to při zohlednění vnějších vlivů původem z mezinárodního práva veřejného a vlivů vnitřních, vznikajících při interakcích s právem vnitrostátním.


David Sehnálek

JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Osobní identifikace 13665 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/13665

Vladimír Týč

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Osobní identifikace 1224 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/1224

Igor Blahušiak

JUDr. Igor Blahušiak, Ph.D.

Osobní identifikace 76717 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/76717

Autorovy publikace

Kateřina Hlinková

Mgr. Kateřina Hlinková

Osobní identifikace 325579 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/325579

Autorovy publikace

Radim Charvát

JUDr. Radim Charvát, Ph.D.

Osobní identifikace 16138 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/16138

Autorovy publikace

Richard Král

prof. JUDr. Richard Král, LL.M, Ph.D., DSc.

Osobní identifikace 111458 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/111458

Autorovy publikace

Michal Mrva

JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M., Ph.D.

Autorovy publikace

Naděžda Vaculíková

JUDr. Naděžda Vaculíková, Ph.D.

Autorovy publikace

Mária Patakyová

JUDr. Mária Patakyová

Autorovy publikace

Michael Siman

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Autorovy publikace

Kristina Špottová

JUDr. Kristina Špottová

Autorovy publikace

Romana Vaňková

Mgr. Romana Vaňková

Osobní identifikace 325661 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/325661

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik
 • Ekonomická analýza civilního práva
 • Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií
 • Stavební zákon a ochrana životního prostředí
 • Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie
 • Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy
 • K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého
 • Glosy k právní argumentaci
 • Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví
 • Nabídka publikací MU

  Katalog