Evropské insolvenční právo – aktuální trendy, výzvy a budoucnost

Silvie Mahdalová
Anotace

Insolvenční řízení představuje efektivní nástroj k realizaci majetkového uspořádání mezi více věřiteli za společným insolventním dlužníkem, prostřednictvím kterého může dojít k překonání krizové situace dlužníka anebo k vyvození nezbytných důsledků v podobě jeho likvidace. Prohlubování svobody ekonomických subjektů provozovat podnikatelskou činnost v rámci vnitřního trhu Evropské unie s sebou nese spolu s expanzí podnikatelských aktivit rovněž rozšíření jejich platební neschopnosti. K zajištění řádného fungování vnitřního trhu Evropské unie bylo v roce 2000 přijato nařízení č. 1346/2000, o insolvenčních řízeních (dále jen „Nařízení“). Nařízení tvoří právní rámec pro koordinaci nástrojů insolvenčního práva jednotlivých členských států EU. Od roku 2012 se připravovala rozsáhlá revize tohoto předpisu. V roce 2015 byla revize v konečném znění přijata. Publikace poskytuje přehledný a systematický rozbor uvedené právní úpravy, zhodnocení potenciálu nové úpravy naplnit účel jejího přijetí a nástin možných výzev, jimž bude evropské insolvenční právo ve své nové podobě čelit.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8422-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 148
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace