Evropské insolvenční právo – aktuální trendy, výzvy a budoucnost

Silvie Mahdalová
Anotace

Insolvenční řízení představuje efektivní nástroj k realizaci majetkového uspořádání mezi více věřiteli za společným insolventním dlužníkem, prostřednictvím kterého může dojít k překonání krizové situace dlužníka anebo k vyvození nezbytných důsledků v podobě jeho likvidace. Prohlubování svobody ekonomických subjektů provozovat podnikatelskou činnost v rámci vnitřního trhu Evropské unie s sebou nese spolu s expanzí podnikatelských aktivit rovněž rozšíření jejich platební neschopnosti. K zajištění řádného fungování vnitřního trhu Evropské unie bylo v roce 2000 přijato nařízení č. 1346/2000, o insolvenčních řízeních (dále jen „Nařízení“). Nařízení tvoří právní rámec pro koordinaci nástrojů insolvenčního práva jednotlivých členských států EU. Od roku 2012 se připravovala rozsáhlá revize tohoto předpisu. V roce 2015 byla revize v konečném znění přijata. Publikace poskytuje přehledný a systematický rozbor uvedené právní úpravy, zhodnocení potenciálu nové úpravy naplnit účel jejího přijetí a nástin možných výzev, jimž bude evropské insolvenční právo ve své nové podobě čelit.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8422-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 148
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace