Dokazování v trestním řízení. Právní, kriminologické a kriminalistické aspekty

Věra Kalvodová (ed.), Milana Hrušáková (ed.) a kol.
Anotace

Kolektivní monografie se zaměřuje na právní, kriminologické a kriminalistické apekty dokazování v trestním řízení. Využívá potenciálu, který předmětné téma skýtá a nabízí čtenářům pohled na vybrané otázky dokazování, v němž se prolínají aspekty juristické, kriminologické i kriminalistické. Věnována je jak teoretickým východiskům a principům dokazování, tak i vybraným důkazním prostředkům a specifikům dokazování některých trestných činů. Její součástí jsou rovněž mezinárodní aspekty dokazování. Zmíněné otázky jsou pojímány optikou historických souvislostí, stavu de lege lata i de lege ferenda.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8072-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 506
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace