Dokazování v trestním řízení. Právní, kriminologické a kriminalistické aspekty

Věra Kalvodová (ed.), Milana Hrušáková (ed.) a kol.
Anotace

Kolektivní monografie se zaměřuje na právní, kriminologické a kriminalistické apekty dokazování v trestním řízení. Využívá potenciálu, který předmětné téma skýtá a nabízí čtenářům pohled na vybrané otázky dokazování, v němž se prolínají aspekty juristické, kriminologické i kriminalistické. Věnována je jak teoretickým východiskům a principům dokazování, tak i vybraným důkazním prostředkům a specifikům dokazování některých trestných činů. Její součástí jsou rovněž mezinárodní aspekty dokazování. Zmíněné otázky jsou pojímány optikou historických souvislostí, stavu de lege lata i de lege ferenda.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8072-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 506
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace