Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy

Jakub Hanák
Anotace

Publikace analyzuje podmínky, za kterých lze v ČR odejmout vlastnické právo k pozemku z důvodu realizace environmentálně prospěšných opatření, resp. nutnosti reagovat na změny životního prostředí. Zvláštní důraz je položen na způsob určení náhrady za vyvlastnění. Jsou rovněž navrženy vhodné změny právní úpravy, které by mohly vyvlastňovací procesy zrychlit a přitom poskytnout vlastníkům efektivnější ochranu.

Jakub Hanák
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8064-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 246
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace