Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem

Jana Dudová
Anotace

Předkládaná práce se zabývá nesmírně důležitým tématem, kterému však v teoretické právnické literatuře není věnována taková pozornost, jakou by si zasloužilo. Problematika hluku je většinou pojata spíše jako otázka patřící do oblasti zdravotnictví než do oblasti ochrany životního prostředí. V rámci ochrany životního prostředí se na ni však rovněž neklade patřičný důraz. Publikace se věnuje významu ochrany zdraví před hlukem, jsou popsány průřezové prostředky ochrany zdraví před hlukem z venkovního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována účasti veřejnosti ve věcech ochrany veřejného zdraví před hlukem, která je důležitým prvkem v systému prosazování právních požadavků. Část práce se rovněž věnuje územnímu plánování a územnímu řízení a je velice vhodně obohacena o závěry a poznatky vyplývající ze soudní praxe, zejména z rozsudků Nejvyššího správního soudu.

Jana Dudová
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6522-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 237
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace