Obchodní podmínky

Josef Bejček, Josef Kotásek, Monika Příkazská a kol.
Anotace

Monografie se věnuje tématu obchodních podmínek, přičemž předkládá komplexní analýzu jejich právní úpravy, která po rekodifikaci doznává značných změn. Publikace se zaměřuje na tyto tematické okruhy v následujícím pořadí: pojem a funkce obchodních podmínek, inkorporace obchodních podmínek, interpretace, specifická obsahová kontrola obchodních podmínek (např. ochrana před překvapivými ujednáními, ochrana z pohledu spotřebitele), změny obchodních podmínek a sektorové právní regulace obchodních podmínek (v sektoru energetiky, bankovnictví, dle zákona o platebním styku apod.).

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8424-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 330
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace