Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo

Jan Hurdík, Jiří Handlar, Josef Fiala a kol.
Anotace

Autoři v monografii srovnávají a posuzují tři zvlášť významné oblasti současného „evropského“ vývoje se stavem a vývojem českého práva: Závazkové právo jako celek, jeho koncepci a systém s důrazem na závazky ze smluv, jak jsou upraveny především v nejvýznamnějším projektu evropeizace soukromého práva: návrhu společného referenčního rámce (DCFR), dále klíčovou oblast, v níž evropský vývoj patří k dominujícím – právo ochrany spotřebitele a konečně samostatný okruh závazků z civilních deliktů (Tort Law), který je předmětem – kromě společného referenčního rámce – rovněž dalších speciálních projektů (zejména výzkumné skupiny ECTIL s jejím projektem principů evropského deliktního práva (PETL). Uvedená témata jsou metodicky posuzována podle shodného klíče: Evropský stav, evropský vývoj, český stav a český vývoj.

Z konfrontace jednotlivých pohledů na stav a vývoj evropského a českého práva autoři dospívají k závěrům, které lze využít pro další vývoj českého soukromého práva.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5042-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 160
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace