Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo

Jan Hurdík, Jiří Handlar, Josef Fiala a kol.
Anotace

Autoři v monografii srovnávají a posuzují tři zvlášť významné oblasti současného „evropského“ vývoje se stavem a vývojem českého práva: Závazkové právo jako celek, jeho koncepci a systém s důrazem na závazky ze smluv, jak jsou upraveny především v nejvýznamnějším projektu evropeizace soukromého práva: návrhu společného referenčního rámce (DCFR), dále klíčovou oblast, v níž evropský vývoj patří k dominujícím – právo ochrany spotřebitele a konečně samostatný okruh závazků z civilních deliktů (Tort Law), který je předmětem – kromě společného referenčního rámce – rovněž dalších speciálních projektů (zejména výzkumné skupiny ECTIL s jejím projektem principů evropského deliktního práva (PETL). Uvedená témata jsou metodicky posuzována podle shodného klíče: Evropský stav, evropský vývoj, český stav a český vývoj.

Z konfrontace jednotlivých pohledů na stav a vývoj evropského a českého práva autoři dospívají k závěrům, které lze využít pro další vývoj českého soukromého práva.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5042-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 160
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace