Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí

František Kasl
Anotace

Cílem této studie bylo zkoumat, zda má současná právní úprava povinností při porušení zabezpečení osobních údajů dle Obecného nařízení účelné uplatnění i v prostředí internetu věcí, a pokud ano, pak jakými úpravami lze překonat případné zjištěné výzvy a překážky. Na tuto problematiku je nahlíženo ze čtyř perspektiv. Úvod do tématu je z perspektivy kyberbezpečnosti. Je zde provedeno zakotvení pojmu porušení bezpečnosti osobních údajů a vyložen jeho vztah k pojmu bezpečnostní incident. Následně jsou představeny možné podoby porušení bezpečnosti, doložen rozsah a četnost tohoto jevu a nastíněn trend jeho vývoje. Poté je vysvětlena možná újma jednotlivců v důsledku porušení bezpečnosti. Následně je přistoupeno k tématu z právní perspektivy. V jejím rámci je nabídnut celostní rozbor právních rámců s povinnostmi směřujícími k zabránění či zmírnění dopadů porušení bezpečnosti jak v rámci Evropské unie, tak ve Spojených státech amerických. Ty jsou následně diskutovány s cílem identifikovat jejich překážky a limity. Další kapitola přibližuje dopad technologické proměny prostředí, které vymezuje pojmem internet věcí. Pozornost je věnována novým výzvám, které toto prostředí přináší pro zpracování osobních údajů. Rozmanitost situací, které pod tento pojem spadají je zachycena za pomoci tří dílčích scénářů: automatizované komunikace mezi zařízeními, prostředí chytrého města a proměny postavení mikropodniků. Tyto pohledy jsou doplněny o perspektivu ekonomickou. Ta je využita k modelování rozhodování povinných subjektů ohledně dodržování uložených povinností ve spojení s porušením bezpečnosti. Poté je přistoupeno k propojení představených perspektiv, jsou shrnuty získané poznatky o porušení bezpečnosti v kontextu internetu věcí a jsou diskutována možná řešení pro odhalené překážky dodržování příslušných povinností.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9986-9
Počet stran 348
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9986-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9985-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 348
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace