Ochrana lidských práv v mezinárodním právu. Kontrolní mechanismy na regionální a univerzální úrovni a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva

Jan Lhotský
Anotace

Předložená publikace si klade tři cíle. Zaprvé podat charakteristiku systémů mezinárodní ochrany lidských práv na regionální i univerzální úrovni a na základě jejich srovnání identifikovat určité vlastnosti regionálních systémů, které by mohly být přenositelné na univerzální úroveň. Zadruhé se vyjádřit k účinnosti současných mechanismů ochrany lidských práv na univerzální úrovni. Zatřetí zvážit možnost vzniku nové soudní instituce na univerzální úrovni a v případě její užitečnosti nastínit, jak by mohla fungovat. Výzkumnou otázku, která stojí v centru pozornosti této publikace, tedy lze formulovat takto: Je třeba začít uvažovat o vzniku Světového soudu pro lidská práva?

Jan Lhotský
Autor
Více informací

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6066-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 321
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Podobné publikace