Ochrana lidských práv v mezinárodním právu. Kontrolní mechanismy na regionální a univerzální úrovni a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva

Jan Lhotský
Anotace

Předložená publikace si klade tři cíle. Zaprvé podat charakteristiku systémů mezinárodní ochrany lidských práv na regionální i univerzální úrovni a na základě jejich srovnání identifikovat určité vlastnosti regionálních systémů, které by mohly být přenositelné na univerzální úroveň. Zadruhé se vyjádřit k účinnosti současných mechanismů ochrany lidských práv na univerzální úrovni. Zatřetí zvážit možnost vzniku nové soudní instituce na univerzální úrovni a v případě její užitečnosti nastínit, jak by mohla fungovat. Výzkumnou otázku, která stojí v centru pozornosti této publikace, tedy lze formulovat takto: Je třeba začít uvažovat o vzniku Světového soudu pro lidská práva?

Jan Lhotský
Autor
Více informací

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6066-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 321
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace