Auta, emise a klima: právní nástroje environmentální regulace

Jiří Vodička
Anotace

Publikace se zabývá problematikou, kterou nelze v České republice označit za klasickou, ale v době klimatických změn a nutnosti přechodu k bezemisní dopravě a udržitelnému vývoji společnosti za zcela stěžejní. Monografie rámcově představuje unijní (a související národní) právní úpravu typového schvalování nových vozidel se zaměřením na zkušební cykly WLTP a RDE. Publikace analyzuje emisní normy Euro, které definují mezní limity pro znečišťující látky emitované vozidly a zároveň analyzuje unijní právní úpravu emisí CO2 z nových vozidel. Pro rozvoj bezemisní dopravy je zásadní dostatečná infrastruktura (případně dobíjecí stanice) a z tohoto důvodu je rozebírána předmětná právní úprava týkající se infrastruktury pro alternativní paliva, ale i vybraných alternativních paliv. Monografie se taktéž zabývá konkrétními nástroji právní regulace (přímými i nepřímými), jejichž využití by mohlo dopomoci k rozvoji bezemisní dopravy a zároveň zlepšení kvality vnějšího ovzduší, a to zejména ve městech. V rámci nepřímých nástrojů je analyzována státní podpora a další finanční pobídky, jejichž cílem je podpořit rozvoj bezemisní dopravy. Analyzované přímé nástroje právní regulace zahrnují programy zlepšování kvality ovzduší, akční plány a nízkoemisní zóny, které jsou komparovány s německou právní úpravou. Tyto nástroje jsou analyzovány zejména s ohledem na jejich roli, jež mohou sehrát při rozvoji alternativní infrastruktury a alternativních vozidel.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9879-4
Počet stran 202
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9879-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9878-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 202
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace