Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Dana Ondrejová, David Sehnálek
Anotace

Regulace nekalé soutěže prošla v uplynulých letech zásadním vývojem. Ke změnám došlo z důvodů vnitřních (rekodifikace soukromého práva) i z důvodů vnějších (europeizace čs. práva). Vývoj probíhá též na úrovni unijní a to jak prostřednictvím pokračujících změn v oblasti sekundárního práva, tak i v interpretační činnosti Soudního dvora (ESD). Je tedy nutné uchopit nová témata objevující se v důsledku růstu významu přeshraničních obchodních transakcí a pokračujícího rozvoje obchodování přes internet, který vytváří nové problémy v oblasti poctivé obchodní soutěže a zároveň komplikuje prosazování národních standardů vnitrostátními soudy. Řešena musí být i otázka míry regulace vzhledem k potřebě chránit slabší stranu a zároveň neomezovat nad potřebnou míru svobodu podnikání Zkoumána bude problematika pohybu zboží v návaznosti na nekalou soutěž, úprava nekalé soutěže, související otázky ochrany spotřebitele, prosazování těchto pravidel v podmínkách vnitřního trhu s řešením přeshraničních situací a v neposlední řadě bude provedena i analýza relevantní čs. právní úpravy a judikatury.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8398-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 316
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace