Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Dana Ondrejová, David Sehnálek
Anotace

Regulace nekalé soutěže prošla v uplynulých letech zásadním vývojem. Ke změnám došlo z důvodů vnitřních (rekodifikace soukromého práva) i z důvodů vnějších (europeizace čs. práva). Vývoj probíhá též na úrovni unijní a to jak prostřednictvím pokračujících změn v oblasti sekundárního práva, tak i v interpretační činnosti Soudního dvora (ESD). Je tedy nutné uchopit nová témata objevující se v důsledku růstu významu přeshraničních obchodních transakcí a pokračujícího rozvoje obchodování přes internet, který vytváří nové problémy v oblasti poctivé obchodní soutěže a zároveň komplikuje prosazování národních standardů vnitrostátními soudy. Řešena musí být i otázka míry regulace vzhledem k potřebě chránit slabší stranu a zároveň neomezovat nad potřebnou míru svobodu podnikání Zkoumána bude problematika pohybu zboží v návaznosti na nekalou soutěž, úprava nekalé soutěže, související otázky ochrany spotřebitele, prosazování těchto pravidel v podmínkách vnitřního trhu s řešením přeshraničních situací a v neposlední řadě bude provedena i analýza relevantní čs. právní úpravy a judikatury.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8398-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 316
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace