Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)

Naděžda Rozehnalová
Anotace

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní prošlo v posledním období výraznými změnami. Pravomoci Evropských společenství se zásadně posílily přijetím Amsterodamské smlouvy a tím se změnil ve své šíři i předmět zkoumání a hloubka analyzujících norem, upravujících právní vztahy tohoto předmětného okruhu řešené problematiky.

Monografie se orientuje na aplikaci norem před národními soudy členských států EU, věnuje se kolizním normám s akcentem na problematiku závazků ze smluv, aplikační možnosti a vztahům k ostatním skupinám norem.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5240-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 272
Rok vydání 2010
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace