Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)

Naděžda Rozehnalová
Anotace

Název anglicky: Legal regulation of contracts (with the special refence to european choice of law)

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní prošlo v posledním období výraznými změnami. Pravomoci Evropských společenství se zásadně posílily přijetím Amsterodamské smlouvy a tím se změnil ve své šíři i předmět zkoumání a hloubka analyzujících norem, upravujících právní vztahy tohoto předmětného okruhu řešené problematiky.

Monografie se orientuje na aplikaci norem před národními soudy členských států EU, věnuje se kolizním normám s akcentem na problematiku závazků ze smluv, aplikační možnosti a vztahům k ostatním skupinám norem.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5240-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 272
Rok vydání 2010
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace