Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže. Závěrečná zpráva

Josef Kuchta, Věra Kalvodová, Kateřina Horká a kol.
Anotace

Projekt „Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže“ byl uskutečněn za podpory studentských projektů na Masarykově univerzitě. Podstata předmětného projektu spočívala ve vyhodnocení platné právní úpravy a praxe týkající se zacházení s delikventní mládeží a vytvoření případných doporučení de lege ferenda ke zlepšení situace v této oblasti. Podrobněji byly zkoumány vybrané příčiny kriminality mládeže, aktuální sociálně patologické jevy ohrožující děti a mladistvé.

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-5359-5
Počet stran 204
Rok vydání 2010
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace