Obchodní firma v novém občanském zákoníku

Jaromír Kožiak
Anotace

Publikace je výstupem specifického výzkumu Masarykovy univerzity a autor se věnuje problematice obchodní firmy v podmínkách nového občanského zákoníku.

Nastíněna je podstata právní firmy, její zásady, práva k firmě a dispozice s obchodní firmou, zaměnitelnost a klamavost obchodní firmy, otázky spojené s užíváním firmy nabyté od právního předchůdce, tzv. nástupnictví, koncernové firmy, souvislosti podnikání fyzické osoby. V závěru autor shrnuje změny úpravy v novém Občanském zákoníku oproti Obchodnímu zákoníku.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6420-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 124
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace