Otevírání ...
Otevírání ...

Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury

Dagmar Sochorová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8523-7
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 250
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Čeština, Angličtina

Monografie se zabývá výzkumem realizovaného kurikula mediální výchovy z pohledu učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice.

V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky. Empirická část představuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaká je realizovaná forma kurikula průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí a bylo zaměřeno na učitelovo pojetí kurikula mediální výchovy, realizovanou formu kurikula mediální výchovy a začlenění mediální výchovy do výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.


Dagmar Sochorová

PhDr. Dagmar Sochorová, Ph.D.

Osobní identifikace 68811 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/68811

Podobné publikace

 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Nabídka publikací MU

  Katalog