Otevírání ...
Otevírání ...

Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti

Kateřina Vlčková, Karolína Pešková, Klára Kostková, Miroslav Janík, Kateřina Švejdíková

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7574-0
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 479
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-7595-5
 • Velikost souboru 7.3 MiB
 • Počet stran 479
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014

 • Jazyky Angličtina, Čeština

Monografie prezentuje výsledky výzkumu žákovských strategií (především strategií užívání jazyka) uplatňovaných při učení se angličtině jako cizímu jazyku na konci základního vzdělávání. Žáky deklarované používání strategií je dáno do souvislosti s indikátory jejich vzdělávacích výsledků, jako jsou skóre z úloh KET na úrovni A2 či známka z anglického jazyka. Strategie a úspěšnost řešení úloh jsou zkoumány u řečových dovedností čtení, poslech, mluvení a psaní a v kontextu dalších proměnných, jako jsou učební a výkonová motivace, styly učení či podpora strategií učitelem.

Smíšený výzkum kombinuje dotazníky, didaktický test a volné písemné výpovědi žáků o používaných strategiích při řešení úloh. Výzkumný vzorek zahrnuje 462 žáků 9. ročníku z 16 škol náhodného výběru v Jihomoravském kraji.


Kateřina Vlčková

doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Osobní identifikace 23594 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/23594

Autorovy publikace

Karolína Pešková

Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Osobní identifikace 105646 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/105646

Autorovy publikace

Klára Kostková

Mgr. Klára Kostková, Ph.D.

Osobní identifikace 113956 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/113956

Autorovy publikace

Miroslav Janík

Mgr. Miroslav Janík

Osobní identifikace 183873 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/183873

Autorovy publikace

Kateřina Švejdíková

Mgr. Kateřina Švejdíková

Osobní identifikace 221263 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/221263

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Znalostní báze učitelství
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol
 • Školní vzdělávání. Od podmínek k výsledkům
 • Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie
 • Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Nabídka publikací MU

  Katalog