Otevírání ...
Otevírání ...

Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje

Tomáš Janík, Petr Najvar, Milan Kubiatko a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-5705-0
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 241
 • Rok vydání 2011
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Milan KUBIATKO. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 241 s. ISBN 978-80-210-5705-0.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6398-3
 • Velikost souboru 4.3 MiB
 • Počet stran 245
 • Rok vydání 2013
 • Pořadí vydání 1. elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6398-2013
Bibliografická citace

JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Milan KUBIATKO. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 245 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-6398-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6398-2013.


 • Jazyky Čeština, Angličtina

V odborné knize jsou prezentovány (a) vybrané nástroje umožňující podchycovat kvalitu kurikula a výuky, (b) výsledky výzkumů zaměřených na vybrané aspekty této problematiky. Autoři představují kategoriální systémy pro analýzu kurikulárních dokumentů v dějepise, pro posuzování ideologičnosti v učebnicích občanské výchovy, evropské dimenze v učebnicích dějepisu; dále jsou představeny kategoriální systémy pro zkoumání nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu, pro zkoumání vizuálních prostředků v učebnicích německého jazyka, posuzovací systém pro zjišťování kvality výuky cizích jazyků, kategoriální systém pro posuzování genderových stereotypů a nerovností ve výuce anglického jazyka, kategoriální systém pro posuzování diagnostické kompetence (budoucích) učitelů anglického jazyka, dotazník pro zjišťování autoregulace učení, dotazníky pro zjišťování strategií učení cizímu jazyku a didaktický test kartografických dovedností v zeměpise.


Tomáš Janík

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Osobní identifikace 17210 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/17210

Autorovy publikace

Petr Najvar

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Osobní identifikace 12232 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/12232

Autorovy publikace

Milan Kubiatko

PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D.

Osobní identifikace 108312 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/108312

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol
 • Znalostní báze učitelství
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Nabídka publikací MU

  Katalog