Železniční reforma ve Velké Británii

Zdeněk Tomeš, Štěpán Růt, Monika Jandová, Daniel Seidenglanz, Václav Rederer
Anotace

Název anglicky: Railway reform in the United Kingdom

Britská železniční reforma je pravděpodobně nejkomplexnější železniční reformou v historii. Její součástí byla úplná vertikální a horizontální separace odvětví a důsledné zavádění konkurence ve všech částech produkčního řetězce. Po více jak dvaceti letech od spuštění reforem je možné vyhodnotit její výsledky. Na jedné straně výrazně vzrostla poptávka i výkony, při současném růstu kvality poskytovaných služeb. Na druhé straně se jako chybná ukázala privatizace manažera infrastruktury a jednotkové náklady v odvětví vzrostly. V důsledku toho se britská reforma jeví jako nákladný mix úspěchů a selhání. Klíčová otázka při celkovém zhodnocení zní, které výsledky je možné přičíst čistě reformě a které výsledky byly způsobeny jinými faktory. Některé ekonometrické studie se snažily tuto otázku zodpovědět, ale řada nejasností přetrvává.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8744-6
Počet stran 154
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8744-2017

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-8743-9
Formát 165 mm×240 mm
Počet stran 150
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

AFFUSO , L. – NEWBERRY, D. (2000) Investment, Procurement and Franchise Contract Lenght in the British Railway Industry. CEPR Discussion Paper 2619, November 2000, dostupné z: http://www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=2619.

AFFUSO, L. – NEWBERRY, D. (2002) The impact of structural and contractual arrangements on a vertically separated railway. Economic and Social Review, 33(1), s. 83–92.

AFFUSO, L. – ANGERIZ, A. – POLLITT, M. (2009) The impact of privatisation on the efficiency of train operation in Britain.

ALDCROFT, D. H. (1968) British railways in transition: The economic problems of Britains’s railways since 1914. 1. vyd. London: MacMillan, s. 8,13,14,23,60,78.

ALDCROFT, D. H. (1975) British transport since 1914: an economic history. London: Newton Abbot, str. 52. ISBN: 0715368788.

ALLEN, R. C. (2009). The British industrial revolution in global perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

ANTONICKÝ, S. (1977) Evropské železnice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, s. 388,389. ISBN: 31-038-77.

BACKHOUSE, R. (2002) The Macroeconomics of Margaret Thatcher. Journal of the History of Economic Thought, vol. 24, no. 3, s. 313–334. https://doi.org/10.1080/104277102200004767

BAGWELL, P. S. (1988) The transport revolution. 2. vyd. London: Routledge, s. 81, 82, 226, 240, 286, 288, 289. ISBN: 041500876X.

BAGWELL, P. S. – LYTH, P. J. (2002) Transport in Britain: from canal lock to gridlock. 1. vyd. London: Hambledon and London, str. 4, 58, 65, 72, 226. ISBN: 1852852631.

BARKER, T. C. – SAVAGE, C. I. (1974) An economic history of transport in Britain. 3. vyd. London: Hutchinson, s. 76, 77, 157. ISBN: 0091214718.

BARTLE, I. (2004) Britain’s Railway Crisis – A Review of the Arguments in Comparative Perspective. University of Bath Occasional Paper 20, March 2004, dostupné z: http://www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Occasional_Papers/20_Bartle.pdf.

BARROW, K. (2013) British government issues revised franchising schedule. International Rail Journal, dostupné z: http://www.railjournal.com/index.php/europe/british-government-issues-revised-franchising-schedule.html.

BBC (2000) Hatfield track is re-opened [online]. [cit. 2015-10-08], dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1014946.stm.

BEAVERSTOCK, J. V. – SMITH, R. G. – TAYLOR, P. J. (1999) A roster of world cities. Cities, 16(6), 445–458.

BEESLEY, M. – LITTLECHILD, S. (1983) Privatization: Principles, Problems and Priorities. Lloyds Bank Review, no. 149, s. 1–20.

BLACK, W. R. (2003) Transportation: a geographical analysis. New York: Guilford Press.

BLACKMAN, T. (1997) Urban planning in the United Kingdom. In Pacione M. (ed.) Britain's cities: geographies of division in urban Britain. London: Routledge, s. 128–149.

BOGART, D. (2013) The Transportation Revolution in Industrializing Britain: A Survey. Working Paper no. 121306, Department of Economics, University of California-Irvine, s. 4–13.

BOGART, D. – DRELICHMAN, M. – GELDERBLOM, O. – ROSENTHAL, J.L. (2010) State and Private Institutions. In Broadberry, S. and O’Rourke (ed.) The Cambridge Economic History of Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press, s. 89.

BOYES, G. (2004) The British Road Haulage Industry since 1954, Journal of the Railway & Canal Historical Society. s. 514–524.

British Coal and British Rail Act 1993.

BRITISH RAILWAYS BOARD (1992) Railway Privatisation – Some Questions Answered [online]. [cit. 2015-06-11], dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/BRB_Priv001.pdf.

BRITISH RAILWAYS BOARD (1963) The Reshaping of British Railways. London: HM Stationery Office.

BRITISH RAILWAYS BOARD (1991) Future Rail – the Next Decade [online]. [cit. 2015-06-11], dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/BRB_Future001.pdf.

BRITISH TRANSPORT COMMISSION (1951) Electrification of Railways.

BRITISH TRANSPORT COMMISSION (1955) Modernisation and Re-Equipment of British Railways.

BROADBERRY, Stephen (2003) Economic Policy. In: J. Hollowell (ed.) Britain Since 1945. Oxford: Blackwell Publishers. s. 383–403. ISBN 0-631-20968-9.

BRUNNER, Christopher T. (1929) Road versus Rail: The Case for Motor Transport. London: Benn.

BURGHOUWT, G. (2007) Airline network development in Europe and its implications for airport planning. Aldershot: Ashgate.

BURNS, P. (1993) Privatization of Railway Passenger Services. Public Money & Management, vol. 13, no. 1 (Jan.–March, 1993), s.7-9. ISSN 1467-9302. https://doi.org/10.1080/09540969309387742

BURTON, J. (1987) Privatization: The Thatcher Case. Managerial and Decision Economics, March 1987, vol. 8, no. 1, s. 21–29.

BUTCHER, L. (2010) Railways: privatisation, 1987-1996 [online]. [cit. 2015-10-08], dostupné z: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01157/SN01157.pdf.

BUTCHER, L. (2011) Ports: Privatisation of Trust Ports. Standard Note SN/BT/10. London: The Parliament and Constitution Centre.

BUTCHER, L. (2014) Railways: fare. Standard Note SN/1904. London: The Parliament and Constitution Centre.

BUTTLE, G. W. (2008) A signal failure? The organisation and management of British railways 1948-1964. Durham: Durham theses. Durham University. 365 s.

BYRNE, D. (2002) Industrial culture in a post-industrial world: The case of the North East of England. City, 6 (3), s. 279–289. https://doi.org/10.1080/1360481022000037733

CAMERON, R. (1996) Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha: Victoria Publishing. 475 s. ISBN 80-85865-21-1.

CASSON, M. (2009) The world's first railway system : enterprise, competition, and regulation on the railway network in Victorian Britain. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, s. 53.

Conservative Party General Election Manifestos 1918–1997.

COWIE, J. (2009) The British passenger rail privatisation: conclusions on subsidy and efficiency from the first round of franchises. Journal of Transport Economics and Policy (JTEP), 43 (1), s. 85–104.

COWIE, J. – LOYNES, S. (2012) An assessment of cost management regimes in British rail infrastructure provision. Transportation, 39 (6), 1281–1299. https://doi.org/10.1007/s11116-012-9389-6

COWIE, J. (2015) Does rail freight market liberalisation lead to market entry? A case study of the British privatisation experience. Research in Transportation Business & Management, 14, s. 4–13. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2014.10.004

CRAFTS, N. – LEUNIG, T. – MULATU, A. (2008) Were British Railway Companies Well Managed in the Early Twentieth Century? Economic History Review, 61 (4), s. 842–866. ISSN 00130117.

CRESSWELL, T. (2008) Place: encountering geography as philosophy. Geography, 93 (3), s. 132–139.

CROZIER, P. (2001) Why British Rail Privatisation Has Failed. Economic Notes, no. 91, s. 1–4.

CULLINGWORTH, J. B. (1999) British planning: 50 years of urban and regional policy. London: The Athlone Press.

DAVIES, A. E. (1908) The nationalization of railways. London: A. and C. Black, s. 17, 19, 27.

DEPARTMENT OF ENERGY & CLIMATE CHANGE (2011) Coal production and stocks.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (1983) Railway Finances. Report of a Committee chaired by Sir David Serpell. London: HM Stationery Office.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (1992a) New Opportunities for the Railways – The Privatisation of British Rail [White Paper]. Dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/DoT_WP001.pdf.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (1992b) The Franchising of Passenger Rail Services [Consultation Document]. Dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/DoT_Franch002.pdf.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (1998) A New Deal for Transport: Better for Everyone [White Paper]. Dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/DTLR_NewDeal.pdf.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (2004) The Future of Rail - White Paper [online]. [cit. 2016-06-06], dostupné z: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20050301192906/http:/dft.gov.uk/stellent/groups/dft_railways/documents/pdf/dft_railways_pdf_031105.pdf.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (2012a) National Travel Survey 2011.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (2012b) Reforming Our railways: Putting the Customer First.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (2015a) Rail Franchise Schedule [online]. [cit. 2016-06-18], dostupné z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523791/may-2016-rail-franchise-schedule.pdf.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT (2015b) Supplement to the October 2013 Strategic Case for HS2 Technical Annex: Demand and Capacity Pressures on the West Coast Main Line.

DEPARTMENT OF TRANSPORT, DEPARTMENT FOR TRANSPORT (1974–2014) Transport statistics Great Britain. London: HMSO. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/series/transport-statistics-great-britain.

DONOGHUE, J. O. – GOULDING, L. – ALLEN, G. (2004) Consumer Price Inflation since 1750. Economic trends: Office for national statistics, no. 604, March 2004. s. 38–46. ISBN 0-11-621671-9.

DOYS, H. J. – ALDCROFT, D. H. (1971) British transport: an economic survey from the seventeenth century to the twentieth. 2. vyd. Leicester: Leicester University Press. s. 148, 313, 336. ISBN 071851081X.

EUROPEAN COMMISSION (1991) Směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství.

EUROPEAN COMMISSION (2015) Statistical Pocketbook 2015.

EUROSTAT DATABASE (2016) Brussel: European Commission, dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

FAJMON, Hynek (2010) Margaret Thatcherová a její politika. 2. roz. vyd. Brno: CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury. 391 s. ISBN 978-80-7325-217-5.

Final Report of the Nationalised Industries Policy Group (1977).

FRANC, A. (2008) Velká Británie. In: Z. Tomeš a kol. (eds.) Hospodářská politika 1900–2007. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. s. 75–100. ISBN 978-80-7400-002-7.

FREEMAN, M. J. – ALDCROFT, D. H. (1988) Transport in Victorian Britain. Manchester: Manchester University Press. s. 33,74. ISBN 0719018706.

FREEMAN, R. – SHAW, J. (2000) British Railway Privatisation. 1. vyd. Cambridge: McGraw-Hill. ISBN 0-07-709679-7.

FREMDLING, R. (2002) European Railways 1825–2001. Research Memorandum GD-54. Groningen: University of Groningen. str. 12, 13.

GANESH, G. (1999) Privatisation, Competition and Regulation in the United Kingdom. 1. vyd. New Delhi: Mittal Publications. 380 s. ISBN 81-7099-716-X.

GERHOLD, D. (2005) Carriers and Coachmasters: Trade and Travel before the Turnpikes. 1. vyd. Chichester: Phillimore. ISBN 1860773273.

GIBB, R. – LOWNDES, T. – CHARLTON, C. (1996) The privatization of British Rail. Applied Geography, vol. 16, no. 1. s. 35–51. https://doi.org/10.1016/0143-6228(95)00024-0

GIBBINS, E. A. (2003) Britain’s Railways – the Reality. Stoke on Trent: Leisure Product.

GIBBINS, E. A. (2010) Railway Nationalisation. Transport myths & mistakes: Articles & papers by E. A. Gibbins CMILT [online]. [cit. 2014-06-10], dostupné z: http://www.transportmyths.co.uk/Nationalisation.htm

GLAISTER, S. (2004) British Rail Privatization - Competition Destroyed by Politics [online]. Bath: University of Bath. CRI Occasional Paper, 23. Dostupné z: http://www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Occasional_Papers/23_Glaister.pdf

GLAISTER, S. (2006) Britain: competition undermined by politics. In: J. A. Gómez-Ibáñez – G. de Rus (eds.) Competition in the railway industry: an international comparative analysis. s. 49–80. ISBN 1845429036.

GLAISTER, S. – BURNHAM, J. – STEVENS, H. – TRAVERS, T. (2006) Transport Policy in Britain. 2. vyd. London: Palgrave Macmillan. ISBN 9780333948828.

GLYNN, J. J. (1984) The Development of British Railway Accounting: 1800-1911. The Accounting Historians Journal, 11 (1), s. 103–118. ISSN 01484184.

GÓMEZ-IBÁÑEZ, J. A. – DE RUS G. (Eds.) (2006) Competition in the railway industry: An international comparative analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

GOODWIN, P. (1999) Transformation of transport policy in Great Britain. Transportation Research Part A, vol. 33, s. 655–669.

GOODWIN, P. (2012). Three views on peak car. World transport policy and practice, 17 (4), s. 8–17.

GOURVISH, T. (1986) British Railways 1948–73: A Business History. 1. vyd. Cambridge : Cambridge University Press. 783 s. ISBN 978-0-521-26480-8.

GOURVISH, T. (1997) The regulation of Britain’s railways. In: J. McConville (ed.) Transport Regulation Matters. London: Pinter. s. 3–13. ISBN 1-85567-366-X.

GOURVISH, T. (2002) British Rail 1974–1997: From Integration to Privatisation. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press. 708 s. ISBN 0-19-925005-7.

GOURVISH, T. (2008) Britain’s railways 1997-2005: Labour’s strategic experiment. Oxford; New York: Oxford University Press. ISBN 9780199236602.

GOV.UK (2016). High Speed 2 Limited, dostupné z: https://www.gov.uk/government/organisations/high-speed-two-limited

GREAT WESTERN RAILWAY MAGAZINE (1935) A brief review of the Company's hundred years of business. London: Great Western Railway, 47 (9). s. 495–499

GREEN, A. (1997) Income and wealth. In: M. Pacione (ed.) Britain's cities: geographies of division in urban Britain. London: Routledge, s. 179–202.

GRIFFITHS, T. (2009) On rail competition: the impact of open access entry on the Great Britain rail market. In: A. Beck – W. Veeneman – D. van der Velde (eds.) Beyond Competitive Tendering–Proceeding of the Eleventh International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Workshop (vol. 3).

GRITTEN, A. (1988) Reviving the railways: A Victorian future? London: Centre for Policy Studies. ISBN 1970265270.

GWILLIAM, K. M. (1964) Transport and public policy. London: George Allen & Unwin. 259 s.

HALL, P. (2013) Underground as city maker: London versus Paris, 1863–2013. The London Journal, 38 (3), s. 177–183.

HAWKINS, N. (2010) Privatization revisited. London: Adam Smith Institute (Research). 36 s. ISBN 1-902737-71-7.

HIBBS, J. – BRADLEY, M. (1997) Deregulated decade. Ten years of bus deregulation. London: Adam Smith Institute. 40 s.

HILLS, J. et al. (2010) An anatomy of economic inequality in the UK-report of the National equality panel. LSE STICERD Research Paper No. Casereport 60.

HOWE, G. et al. (1977) The Right Approach to Economy. London: Conservative Central Office.

HSC (2002) Report on Overall Progress on All Recommendations from the Rail Public Inquiries, dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/HSE_Prog001.pdf.

HSE (2000) Train Accident At Ladbroke Grove: First HSE Interim Report, dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/HSE_Lad_IntRep001.pdf.

HSE (1999) The Southall Rail Accident Inquiry Report, dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/docsummary.php?docID=178.

CHAMPION, A. G. (2002) Population change and migration in the British urban system. In H. S. Geyer (ed.) International Handbook of urban systems: studies of urbanization and migration in advanced and developing countries. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. s. 87–120.

IRVINE, K. (1987) The Right Lines. London: Adam Smith Institute (Research). ISBN 1-870109-031.

IRVINE, K. (1988) Track to the Future. London: Adam Smith Institute (Research). ISBN 1-870109-38-4.

JACOBS CONSULTANCY (2011) Research Project on Reviewing the Franchise map. Final Report.

JAIN, J. – LYONS, G. (2008) The gift of travel time. Journal of Transport Geography, 16 (2), s. 81–89. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2007.05.001

JONES, G. P. – POOL, A. G. (1959) A hundred Years of Economic Development in Great Britain. London: Duckworth. s. 227.

JONES, I. (2000) The Evolution of Policy Towards On-Rail Competition in Great Britain. Journal of Transport Economics and Policy. 9., vol. 34, no. 3. s. 371–384. ISSN 0022-5258.

JONES, O. (2014) East coast rail has been too successful – quick, privatise it [online]. [cit. 2015-10-23], dostupné z: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/nov/27/privatising-east-coast-rail-rip-off.

JOY, S. (1998) Public and Private Railways. Journal of Transport Economics and Policy, vol. 32, no. 1. s. 27–49.

JUPE, R. (2009) New labour, public–private partnerships and rail transport policy. Economic Affairs, 29 (1). s. 20–25. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2009.01862.x

KAPLAN, R. (2013). Pomsta geografie. Trnová: Bourdon. 384 s. ISBN 978-80-905173-6-3.

KOPICKI, R. – THOMPSON, L. S. (1995) Best Methods of Railway Restructuring and Privatization. CFS Discussion Paper Series, no. 111. Washington, DC: World Bank.

KOVÁŘ, M. – SOUKUP, J. (2007) Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939–1951. Acta Oeconomica Pragensia, vol. 15, no. 7. s. 257–271. https://doi.org/10.18267/j.aop.200

Labour Party General Election Manifestos 1918–1997

LEE, H. S. (2009) The networkability of cities in the international air passenger flows 1992–2004. Journal of Transport Geography, 17 (3), 166–175. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.07.011

LI, C. A. – STITTLE, J. (2014) Privatisation and Franchising of British Train Operations. Australian Accounting Review, vol. 24, no. 1 (March, 2014). s. 53–65. ISSN 1835-2561. https://doi.org/10.1111/auar.12016

LOVERING, J. (1997) Global restructuring and local impact. In M. Pacione (ed.) Britain's cities: geographies of division in urban Britain. London: Routledge. s. 63–87.

MCCARTNEY, S. – STITTLE, J. (2012) ‘Engines of Extravagance’: The privatised British railway rolling stock industry. Critical Perspectives on Accounting [online]. [cit. 2014-04-02], 2., vol. 23, no. 2. s. 153–167. ISSN 10452354, dostupné z: http://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.10.001

MCNULTY, R. (2011) Realising the potential of GB rail: final report of the rail value for money study : detailed report [online]. [cit. 2014–04–02], London: Department for Transport : Office of Rail Regulation. Dostupné z: http://www.dft.gov.uk/publications/realising-the-potential-of-gb-rail/.¨

MILLS, J. et al. (2011) Keeping Britain moving. The United Kingdom’s transport infrastructure needs. London: McKinsey & Company.

MILLWARD, R. (1997) The 1940s nationalizations in Britain: means to an end or the means of production? The Economic History Review, New Series, vol. 50, no. 2, s. 209–234. https://doi.org/10.1111/1468-0289.00052

MINISTRY OF TRANSPORT (1960) Reorganisation of the Nationalised Transport Undertakings. London: HM Stationery Office.

MULÍČEK, O. (2008) Geografie sídel. In: V. Toušek – J. Kunc – J. Vystoupil (eds.) Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 97–130.

MULÍČEK, O. – OSMAN, R. – SEIDENGLANZ, D. (2016) Time–space rhythms of the city – The industrial and postindustrial Brno. Environment and Planning A, 48 (1). s. 115–131.

MUNBY, D. L. (1978) Inland transport statistics, Great Britain, 1900-1970. Oxford: Clarendon Press.

MURRAY, A. (2002) Off the Rails – The Crisis on Britain's Railways. 1 vyd. London: Verso. 196 s. ISBN 1-85984-496-0.

NASH, C. A. (1993) British Bus Deregulation. The Economic Journal, vol. 103, no. 419 (July 1993). s. 1042–1049.

NASH, C. A. (1993) Rail Privatisation in Britain. Journal of Transport Economics and Policy, vol. 27, no. 3 (September 1993). s. 317–322. ISSN 0022-5258.

NASH, C. – NILSSON J. – LINK H. (2013) Comparing three models for introduction of competition into railways. Journal of Transport Economics and Policy (JTEP), vol. 47, no. 2. s. 191–206.

NASH, C. A. – Preston, J. M. (1993) Competition in Rail Transport: A New Opportunity for Railways? Institute of Transport Studies, University of Leeds, Working Paper 397, April 1993. ISSN 0142-8942.

NETWORK RAIL (2010). Route Plans 2010: Route Plan G East Coast & North East.

NETWORK RAIL (2013). Long term planning process: Freight market study.

NETWORK RAIL (2013) Long Term Planning Process: Freight Market Study Draft for Consultation.

NETWORK RAIL (2015a). Network specification: Anglia

NETWORK RAIL (2015b). Network specification: London North East and East Midlands

NETWORK RAIL (2015c). Network specification: London North Western

NETWORK RAIL (2015d). Network specification: Scotland

NETWORK RAIL (2015e). Network specification: South East

NETWORK RAIL (2015f). Network specification: Wales

NETWORK RAIL (2015g). Network specification: Wessex

NETWORK RAIL (2015h). Network specification: Western

NETWORK RAIL (2015i). Route specifications: Anglia

NETWORK RAIL (2015j). Route specifications: London North East and East Midlands

NETWORK RAIL (2015k). Route specifications: London North Western

NETWORK RAIL (2015l). Route specifications: Scotland

NETWORK RAIL (2015m). Route specifications: South East

NETWORK RAIL (2015n). Route specifications: Wales

NETWORK RAIL (2015o). Route specifications: Wessex

NETWORK RAIL (2015p). Route specifications: Western

NRT DATA PORTAL (2016). Dostupné z: http://dataportal.orr.gov.uk/.

O'BRIEN, N. (2012) London is a different country – it needs bigger thinking. Evening Standard, Friday, 2012-04-13, dostupné z: http://www.standard.co.uk/comment/comment/london-is-a-different-country-it-needs-bigger-thinking-7643011.html.

OFFICE FOR BUDGET RESPONSIBILITY (2016) Public finances databank, dostupné z: http://budgetresponsibility.org.uk/data/.

OFFICER, L. H. – WILLIAMSON S. H. (2011) What Was the U.K. GDP Then? MeasuringWorth, dostupné z: http://www.measuringworth.com/ukgdp/.

OLSON, M. (1982) The rise and decline of nations. New Haven and London: Yale University Press. ISBN 9780300030792.

OPRAF (1996) Passenger Rail Industry Overview [online]. [cit. 2016-03-11], dostupné z: http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/OPRAF_PRIO1996.pdf.

OFFICE OF RAIL AND ROAD (2016) Official Statistics. Dostupné z: http://dataportal.orr.gov.uk/browsereports/9

OFFICE OF RAIL REGULATION (2009) National Rail Trends 2008–09. Yearbook.

OFFICE OF RAIL REGULATION (2011) National Rail Trends 2010–11 Yearbook.

ORR (2006) Train Derailment at Hatfield: A Final Report by the Independent Investigation Board, July 2006 [online]. [cit. 2016-07-12], dostupné z: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20131001175041/http://www.rail-reg.gov.uk/upload/pdf/297.pdf

ORR (2011) The potential for increased on rail competition. – a consultation document.

ORR (2015) An overview of the rail industry in Great Britain [online]. [cit. 2016-02-11], dostupné z: http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0008/16379/an-overview-of-the-rail-industry.pdf.

ORR (2016a) Office of Rail and Road [online]. [cit. 2016-03-11], dostupné z: https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-rail-and-road.

ORR (2016b) Rail journeys across Britain have doubled in 20 years [online]. [cit. 2016-06-23], dostupné z: http://orr.gov.uk/news-and-media/email-alerts/2016/rail-journeys-across-britain-have-doubled-in-20-years.

PACIONE, M. (1997) Urban restructuring and the reproduction of inequality in Britain's cities: An overview. In M. Pacione (ed.) Britain's cities: geographies of division in urban Britain. London: Routledge. s. 7–62.

PARKER, D. (2009) The Official History of Privatisation. Volume I: The Formative Years, 1970–1987. Abingdon : Routledge. 598 s. ISBN 978-0-415-46916-6.

PARKER, D. (2012) The Official History of Privatisation. Volume II: Popular capitalism, 1987–1997. Abingdon : Routledge. 664 s. ISBN 978-0-415-69221-2.

PARRIS, H. (1965) Government and the railways in nineteenth-century Britain. 1. vyd. London: Routledge & Kegan Paul. s. 32, 75, 83.

PRESTON, J. (2008) A review of passenger rail franchising in Britain: 1996/1997–2006/2007. Research in Transportation Economics [online]. [cit. 2014-04-03], 1., vol. 22, no. 1. s. 71–77. ISSN 07398859, dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2008.05.022.

PRESTON, J. (2009). Trends in European railways over the last two decades. Built Environment, 35 (1), s. 11–23. https://doi.org/10.2148/benv.35.1.11

PRESTON, J. – O'CONNOR, K. (2008) Revitalized transport geographies. In R. Knowles – J. Shaw – I. Docherty (eds.) Transport geographies: mobilities, flows and spaces. Oxford: Blackwell. s. 227–237.

PRESTON, J. – ROBINS D. (2013) Evaluating the long term impacts of transport policy: The case of passenger rail privatisation. Research in Transportation Economics [online], [cit. 2014-04-03], 3., vol. 39, no. 1. s. 14–20. ISSN 07398859, dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2012.05.019.

PRESTON, J. – WHELAN, G. – WARDMAN, M. (1999) An analysis of the potential for on-track competition in the British passenger rail industry. Journal of transport economics and policy. s. 77–94.

THE RAILWAY MAGAZINE (1946) Catching Up… An advert by the 'Big Four'. Westminster: Railway Publishing, July and August 1946, vol. 92, no. 564.

Railway Act 1993.

Railways and Transport Safety Act 2003.

RAILWAY EXECUTIVE (1951) Report of the Committee on Types of Motive Power.

RAILWAY EXECUTIVE (1953) A Development Programme for British Railways.

REED, M. (2004) Who Runs The Railways? The relationship between the government and the operators. Railway and Canal Historical Society. vol. 34. s. 525–537.

ROBINSON, R. A. – SUTHERLAND, W. J. (2002) Post‐war changes in arable farming and biodiversity in Great Britain. Journal of Applied Ecology, 39 (1). s. 157–176. https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2002.00695.x

RODRIGUE, J. P. – COMTOIS, C. – SLACK, B. (2013) The geography of transport systems. Abingdon: Routledge.

SHIRES, J.D. – PRESTON, J. M. – NASH, C.A. – WARDMAN, M. (1994) Rail Privatisation: The Economic Theory. Institute of Transport Studies, University of Leeds, Working Paper 419, July 1994. ISSN 0142-8942.

SIMNETT, W. E. (1923) Railway amalgamation in Great Britain. 1. vyd. London: The Railway Gazette.

SMITH, A. S. J. (2002) The Restructuring and Privatisation of British Rail: Was it Really That Bad?. Fiscal Studies, Dec 2002, vol. 23, no. 4 s. 463–502.

SMITH, A. S. J. – NASH, C. – WHEAT, P. E. (2009) Passenger rail franchising in Britain: has it been a success?. International Journal of Transport Economics/Rivista internazionale di economia dei trasporti, 36 (1). s. 33–62.

SMITH, A. S. J. – WHEAT P. – NASH, C. A. (2010) Exploring the effects of passenger rail franchising in Britain: Evidence from the first two rounds of franchising (1997–2008). Research in Transportation Economics [online], [cit. 2014-04-03], 1., vol. 29, no. 1. s. 72–79. ISSN 07398859, dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2010.07.010.

SMITH, A. S. J. – NASH, C. A. (2014) Rail efficiency: cost research and its implications for policy.

SMITH, A. S. J. – NASH, C. A. – WHEAT, P. E. (2011) The impact of rail franchising on labour productivity and input prices e Evidence from Britain.

STARKIE, D. (1982) The Motorway Age. Oxford: Pergamon Press.

STARKIE, D. (1984) Privatisation without Tears. Economic Affairs, vol. 5, no. 1. s. 16–19. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.1984.tb01035.x

STARKIE, D. (2013) Transport Infrastructure (IEA Discussion Paper No. 50). London: Institue of Economic Affairs. https://doi.org/10.1787/5jz40rxf0twd-en

STRATEGIC RAIL AUTHORITY (2004) National Rail Trends Yearbook 2003–2004.

Study on urban functions (2007). ESPON 1.4.3 – Final report.

TATLOW, J. (1920) Fifty years of railway life in England, Scotland and Ireland. London: The Railway Gazette. s. 53–55.

TEMPLE, S. (2014) Open Access Long Distance Passenger Rail Services in the United Kingdom: The Grand Central Experience. 2014 European Transport Conference. s. 7–14, dostupné z: http://abstracts.aetransport.org/paper/download/id/4114.

THE TELEGRAPH (2005) Hatfield crash was disaster waiting to happen [online]. [cit. 2016-03-11], dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/1482439/Hatfield-crash-was-disaster-waiting-to-happen.html.

THATCHEROVÁ, M. (1996) Roky na Downing Street. 1. vyd. Praha: Naše vojsko. 632 s. ISBN 80-206-0471-5.

THOMPSON, G. – HAWKINS, O. – DAR, A. – TAYLOR, M. (2012) Olympic Britain. Social and economic change since the 1908 and 1948 London Games. London: House of Commons Library. 158 s.

THOMPSON, L. S. (2004). Privatizing British Railways: Are There Lessons for the World Bank and Its Borrowers?.

THOMSON, R. – MACINTYRE, D. (1993) The story of a bad idea: Privatisation of BR could soon bring higher fares and higher state subsidies and reduced services. So whose idea was it, who still supports it, and how on earth did it get this far? [online]. [cit. 2015-10-23] dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/uk/the-story-of-a-bad-idea-privatisation-of-br-could-soon-bring-higher-fares-and-higher-state-subsidies-and-reduced-services-so-whose-idea-was-it-who-still-supports-it-and-how-on-earth-did-it-get-this-far-1464062.html.

TILLEY, S. – HOUSTON, D. (2016) The gender turnaround: Young women now travelling more than young men. Journal of Transport Geography, 54, s. 349–358. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.06.022

TOMEŠ, Z. – KVIZDA, M. – SEIDENGLANZ, D. – NIGRIN, T. (2014) Competition in the passenger railway market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. 48. s. 270–276, dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2014.09.052.

TOMEŠ, Z. – KVIZDA, M. – JANDOVÁ, M. – REDERER, V. (2016) Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy, 47. s. 203–211. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.003

TRANSPORT COMMITTEE (2013) Rail 2020 – Seventh Report [online]. [cit. 2016-03-20], dostupné z: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmtran/329/32902.htm.

Transport statistics Great Britain: 2014 (2014), dostupné z: (https://www.gov.uk/government/statistics/transport-statistics-great-britain-2014)

TREGENNA, F. (2016) Deindustrialisation: An issue for both developed and developing countries. In: J. Weiss – M. Tribe (eds.) Routledge handbook of industry and development. Abingdon: Routledge. s. 97–115.

TURNER, D. (2010): Conservative transport policy...time to be scared? [online]. [cit. 2015-07-11], dostupné z: http://turniprail.blogspot.cz/2010/05/conservative-transport-policytime-to-be.html.

TYRRALL, D. (2004) The UK Railway Privatisation: Failing to Succeed? Economic Affairs. September 2004. s. 32–38. UK Public Spending. Dostupné z: www.ukpublicspending.co.uk.

VAUGHAN, A. (1997). Railwaymen, politics and money : the great age of railways in Britain. 1. vyd. London: John Murray. s. 107. ISBN 0719551501.

VIGAR, G. (2001) Reappraising UK transport policy 1950–99: the myth of mono-modality and the nature of paradigma shifts. Planning Perspectives, vol. 16, no. 3 (July, 2001). s. 269–291. https://doi.org/10.1080/02665430152469593

WARDMAN, M. (2006) Demand for rail travel and the effects of external factors. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 42, no. 3 (May, 2006). s. 129–148. ISSN 1366-5545. https://doi.org/10.1016/j.tre.2004.07.003

WARF, B. (2000) Telecommunications and economic space. In E. Sheppard – T. J. Barnes (eds.) A companion to economic geography. Oxford: Blackwell. s. 484–498.

WELLINGS, R. (2013) Removing rail subsidies could end up benefiting passengers [online]. [cit. 2015-07-11], dostupné z: http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/why-are-rail-subsidies-so-high/.

WELSBY, J. – NICHOLS, A. (1999) The Privatisation of Britain's Railways: An Inside View. Journal of Transport Economics and Policy, vol. 33, no. 1 (January, 1999). s. 55–76. ISSN 0022-5258.

WHELAN, G. – TONER, J. – SHIRES, J. – BATLEY, R. – WARDMAN, M. – NASH, C. A. (2005) Optimal Fares Regulation for Britain’s Railways. Leeds: Institute for Transport Studies, University of Leeds. 16 s.

WHITE, P. (2006) Competition in public transport in Great Britain. European Transport/ Trasporti Europei, no. 33. s. 69–82.

WOLMAR, C. (2001) Broken rails: how privatisation wrecked Britain’s railways. London: Aurum. ISBN 1854108239 9781854108234.

WOLMAR, C. (2005) On the Wrong Line. London: Aurum Press. 320 s. ISBN 978-1854109989.

WOLMAR, C. (2005) On the wrong line: how ideology and incompetence wrecked Britain's railways. 1. vyd. London: Aurum. s. 17–22. ISBN 1854109987.

WOLMAR, C. (2007) Fire & Steam: A new History of the Railways in Britain. 1. vyd. London: Atlantic Books. ISBN 9781843546290.

WOLMAR, C. (2009) Blood, iron & gold: How the railways transformed the world. London: Atlantic Books.

WOLMAR, C. (2012) The subterranean railway: How the London underground was built and how it changed the city forever. London: Atlantic Books.

WOODBURN, A. (2015) An empirical study of the variability in the composition of British freight trains. Journal of Rail Transport Planning & Management. 5 (4). s. 294–308. https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2015.12.001

WRAGG, D. W. (2004) Signal failure : politics & Britain's railways. 1. vyd. Stroud: Sutton. s. 69–73. ISBN 0750932937.

YARROW, G. (1995) Airline Deregulation and Privatization in the UK. Keizai Bunseki (The Economic Analysis), no. 143. s. 49–84.

Podobné publikace