Konkurence a výkonnost na evropských železnicích

Zdeněk Tomeš
Anotace

Na evropských železnicích byla po roce 1993 implementována reforma, která spočívala ve vertikální (infrastruktura-provoz) a horizontální (nákladní-osobní) separaci odvětví a k umožnění vstupu konkurence na trh železničních služeb. Hlavním cílem práce byla identifikace vlivu reforem na výkonnost železnice. Regresní analýza provedená na vzorku 27 evropských zemí v období 1995-2011 prokázala pozitivní vliv horizontální separace a nejednoznačný vliv vertikální separace na výkonnost odvětví. U vstupu konkurence se výsledky lišily mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi, kdy vliv konkurence na výkonnost osobní dopravy byl u západoevropských zemí kladný a u východoevropských záporný. I u vlivu vertikální a horizontální separace na výkonnost odvětví byly identifikovány statisticky významné rozdíly mezi skupinou západoevropských a východoevropských zemí. Z výsledků tak vyplývá, že evropské železniční reformy mají odlišné dopady pro západoevropské a východoevropské státy.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7141-4
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 150
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7533-7
Počet stran 150
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace