Faktory ovlivňující CSR reportování

Klára Kašparová
Anotace

CSR reportování představuje v současné době jednu z nejvíce rostoucích oblastí společenské odpovědnosti podniku. Lze ho charakterizovat jako proces komunikování sociálních a environmentálních dopadů způsobených aktivitami podniku vybraným typům stakeholderů. Motivaci managerů podniků k jeho využití je možné vysvětlit pomocí několika teorií. V knize jsou blíže představeny tři nejčastěji uváděné – legitimacy, positive accounting a stakeholderská teorie. Na jejich základě byla zahraničními výzkumy identifikována celá řada faktorů ovlivňujících CSR reportování. Zjištění jejich působení na CSR reportování v českém prostředí bylo předmětem v knize prezentovaného výzkumu. Z jeho výsledků vyplývá, že na CSR reportování v českém prostředí mají ze zkoumaných faktorů větší vliv míra souběhu vlastnictví a řízení, velikost podniku, původ vlastníka a míra ocenění jména podniku.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8046-1
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 135
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5985-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 135
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5985-2012

Obecné informace

Návrh obálky Eva Lufferová
Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace