Zdeněk Tomeš

doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. je vedoucí Katedry ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jeho hlavním výzkumným zájmem je ekonomie dopravy.