Politika hospodářské soutěže na železnici – teorie, zkušenosti a praktická aplikace

Martin Kvizda
Anotace

Pro evropské železnice se na prahu 21. století otevřela nová šance a nová výzva, kterou nemohou využít strnulé státní molochy, ale jen znovu oživené, podnikatelské a podnikavé dopravní firmy na liberalizovaném a vnitřně konkurenčním trhu dopravních služeb. Takto chce své železnice vidět i Evropská unie a k tomuto cíli směřuje své reformy v členských zemích. Nedílnou součástí liberalizace je také dohled nad regulérní konkurencí mezi dopravci. Jak ale posoudit regulérnost soutěže na tak specifickém trhu, jakým jsou železniční dopravní služby? Jak identifikovat dominantního dopravce a jeho konkurenty? Jak zjistit intenzitu konkurence, preference cestujících a možnost použití alternativních dopravních služeb? Kniha hledá odpověď nejen v teorii hospodářské soutěže, ale především v praktických aplikacích a reálných zkušenostech.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8300-4
Velikost souboru 5.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8300-2016

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-8299-1
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 202
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8300-2016 (1)

1. Implementation of Sustainable Public Procurement in the Rail Transport in the Czech Republic and a Comparison with the Other Members of the Visegrad Group
Markéta Páleníková, Ondřej Špetík, Robert Páleník, Jan Ilík, Michal Adamík
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy  ročník: 15,  číslo: 1,  první strana: 167,  rok: 2022  
https://doi.org/10.2478/nispa-2022-0008


Podobné publikace