Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace

Martin Kvizda, Tomáš Paleta, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš, Hana Fitzová, Vojtěch Sumař, Simona Sumařová
Anotace

Kniha uzavírá monografickou ediční řadu Železniční reformy jako její 6. svazek; předchozí svazky se zabývaly jednotlivými aspekty železniční dopravy: modelováním poptávky po přepravě a její predikcí, regulací konkurenčního prostředí na železnici, konkrétními příběhy reforem odvětví ve Velké Británii a v Německu a ekonomickým zhodnocením liberalizace železničních systémů v Evropě. Tento poslední svazek je věnován komplexní analýze a zhodnocení dopravní politiky ve vztahu k železnicím v zemích Evropské unie. Dopravní politika má v rámci hospodářské politiky Evropské unie, národních států, jednotlivých regionů i měst významné postavení, neboť vzhledem k omezenosti přírodních zdrojů a současně rostoucí poptávce po přepravních službách jsou stále naléhavější fiskální, strategické, environmentální a sociální cíle. Celá kniha je rozdělena celkem do šesti kapitol, které tvoří uzavřené celky, jsou zaměřené na určitý aspekt dopravní politiky na železnici a jsou vždy zakončeny dílčím závěrem. Současně však na sebe kapitoly logicky navazují, doplňují se a tvoří tak jeden celek, z nějž je možné odvodit celkové závěry a doporučení.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9100-9
Počet stran 156
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-9099-6
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 169
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018 (1)

1. Characteristics of Austrian passenger transport policy development since the 1950s
František Stellner, Marek Vokoun, Tomáš Nigrin, Marek Kasa
Review of Economic Perspectives  ročník: 22,  číslo: 4,  první strana: 293,  rok: 2022  
https://doi.org/10.2478/revecp-2022-0014


Podobné publikace