Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace

Martin Kvizda, Tomáš Paleta, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš, Hana Fitzová, Vojtěch Sumař, Simona Sumařová
Anotace

Kniha uzavírá monografickou ediční řadu Železniční reformy jako její 6. svazek; předchozí svazky se zabývaly jednotlivými aspekty železniční dopravy: modelováním poptávky po přepravě a její predikcí, regulací konkurenčního prostředí na železnici, konkrétními příběhy reforem odvětví ve Velké Británii a v Německu a ekonomickým zhodnocením liberalizace železničních systémů v Evropě. Tento poslední svazek je věnován komplexní analýze a zhodnocení dopravní politiky ve vztahu k železnicím v zemích Evropské unie. Dopravní politika má v rámci hospodářské politiky Evropské unie, národních států, jednotlivých regionů i měst významné postavení, neboť vzhledem k omezenosti přírodních zdrojů a současně rostoucí poptávce po přepravních službách jsou stále naléhavější fiskální, strategické, environmentální a sociální cíle. Celá kniha je rozdělena celkem do šesti kapitol, které tvoří uzavřené celky, jsou zaměřené na určitý aspekt dopravní politiky na železnici a jsou vždy zakončeny dílčím závěrem. Současně však na sebe kapitoly logicky navazují, doplňují se a tvoří tak jeden celek, z nějž je možné odvodit celkové závěry a doporučení.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9100-9
Počet stran 156
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-9099-6
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 169
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace