Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku

Ondřej Částek
Anotace

Cílem této publikace je „navrhnout metodiku využití stakeholderské analýzy jako nástroje strategické analýzy“. Za tímto účelem je tedy nejprve prozkoumán vývoj a současný stav stakeholderské teorie, následně jsou na empirických datech zkoumány faktory důležitosti generických stakeholderských skupin a poté jsou tyto poznatky využity k formulaci postupu stakeholderské analýzy tak, aby byla ve strategické analýze co možná nejprospěšnější. Přínosem práce je nejen samotný návrh metodiky, ale také vyhodnocení faktorů důležitosti stakeholderů na základě empirického šetření ve 432 podnicích, a to pomocí jak bivariačních technik, tak učících se metod statistického rozpoznávání obrazů – sekvenčního dopředného plovoucího výběru.

Více informací

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-5411-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 242
Rok vydání 2010
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7743-0
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace