Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku

Vladimír Žítek, Viktorie Klímová
Anotace

Monografie se zabývá konceptem regionálních inovačních systémů a inovační politikou. Koncept zahrnuje několik přístupů, přičemž empirická část našeho textu vychází ze systémových selhání na regionální úrovni, kdy jsou vymezeny tři typy problémových RIS: periferní, staré průmyslové a metropolitní regiony. S konceptem RIS úzce souvisí také koncept znalostních základen, který definuje analytickou, syntetickou a symbolickou základnu. Na základě těchto teoretických východisek jsme vytvořili typologii RIS a znalostních základen českých krajů. Pozornost byla věnována také celkovému hodnocení regionálních inovačních systémů českých krajů. Významný vliv na rozvoj inovací má inovační politika, jíž jsou věnovány samostatné části, kde jsme formulovali implikace a doporučení pro její tvůrce.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8416-2
Velikost souboru 50.3 MiB
Počet stran 178
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8415-5
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 178
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Grafik Jarmila Marvanová
Jazyky Čeština

Podobné publikace