Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013

Zuzana Prouzová
Anotace

Publikace poskytuje komplexní pohled na financování organizací soukromého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů v období 2008–2013. Odpovídá na otázky, do jakých oblastí, jakým způsobem a z jaké úrovně veřejné správy byly těmto organizacím finanční prostředky alokovány, jak velkou část jejich příjmů tvořily a naopak jaký podíl z veřejných rozpočtů získaly. Pozornost je věnována rovněž úloze, jakou organizace soukromého neziskového sektoru pro veřejnou správu plní.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8111-6
Velikost souboru 2.3 MiB
Rok vydání 2016
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8111-2015

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-8084-3
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 88
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace