Výkonnost podniku v kontextu spokojenosti zákazníka, zpětných toků, kvality, inovací a znalostí

Alena Klapalová, Petr Suchánek, Radoslav Škapa
Anotace

Předmětem publikace je výzkum spokojenosti zákazníka a jejích souvislostí s výkonností podniků, kvalitou (produktu i řízení podniku), inovacemi a znalostmi. Hlavním cílem je analýza vzájemných vztahů výše uvedených faktorů včetně jejich systemizace na základě empirických zjištění v podnicích napříč odvětvími v ČR. Publikace zachycuje teoretický rozbor základních vztahů výše uvedených veličin a diskutuje je s výsledky analýzy primárních dat z podniků. Smyslem je objasnit, nakolik vazby předpokládané literaturou mají odraz v českém prostředí a jakým způsobem a jak moc ovlivňují subjektivní a objektivní výkonnost podniků. Při konstrukci modelů byly použity oba druhy ukazatelů a bylo zjištěno, že se výsledky na nich založené liší a že se liší také modely v rámci různých ukazatelů.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9648-6
Počet stran 126
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9648-2020

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9647-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 126
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova výkonnost podniku , spokojenost zákazníka , inovace , kvalita , znalosti , zpětné toky
Jazyky Čeština
Reference

Abdel-Maksoud, A., Dugdale, D., Luther, R. (2005). Non-financial performance measurement in manufacturing companies. The British Accounting Review, 37(3), s. 261–297. https://doi.org/10.1016/j.bar.2005.03.003

Aghamirian, B., Dorri, B., Aghamirian, B. (2015). Customer knowledge management application in gaining organization’s competitive advantage in electronic commerce. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 10(1), s. 63–78. https://doi.org/10.4067/S0718-18762015000100006

Agus, A., Abdullah, M. (2000). The mediating effect of customer satisfaction on TQM practices and financial performance. Singapore Management Review, 22(2), s. 55–73.

Ahmad, M., Dhafr, N., Benson, R., Burgess, B. (2005). Model for establishing theoretical targets at the shop floor level in specialty chemicals manufacturing organizations. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 21(4), s. 391–400. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2004.11.016

Alavi, M., Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 25(1), s. 107–136. https://doi.org/10.2307/3250961

Alryalat, H., Al Hawari, S. (2008). Towards customer knowledge relationship management: integrating knowledge management and customer relationship management process. Journal of Information & Knowledge Management, 7(3), s. 145–157. https://doi.org/10.1142/S0219649208002020

Anderson, E. W., Fornell, C., Rust, R. T. (1997). Customer satisfaction, productivity, and profitability: Differences between goods and services. Marketing science, 16(2), s. 129–145. https://doi.org/10.1287/mksc.16.2.129

Anderson, R. E. (1973). Consumer dissatisfaction: The effect of disconfirmed expectancy on perceived product performance. Journal of marketing research, 10(1), s. 38–44. https://doi.org/10.1177/002224377301000106

Andreeva, T. a Kianto, A. (2012). Does knowledge management really matter? Linking knowledge management practices, competitiveness and economic performance. Journal of knowledge management, 16(4), s. 617–636. https://doi.org/10.1108/13673271211246185

Andrews, R., Boyne, G. A., Walker, R. M. (2006). Subjective and objective measures of organizational performance. In Boyne, G. A., Meier, K. J., Walker, R. M., O’Toole Jr., L. J. Public service performance: Perspectives on measurement and management, s. 14–34, Cambridge university press, New York.

Atalay, M., Anafarta, N. a Sarvan, F. (2013). The relationship between innovation and firm performance: An empirical evidence from Turkish automotive supplier industry. Procedia-social and behavioral sciences, 75(3), s. 226–235. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.026

Baggs, S. C., Kleiner, B. H. (1996). How to measure customer service effectively. Managing Service Quality: An International Journal, 6(1), s. 36–39. https://doi.org/10.1108/09604529610108126

Barbieri, J. C., Teixeira Álvarez, A. C. a Reis Cajazeira, J. E. (2008). Generation of ideas for continuous innovation: Case studies and new approaches. [online]. Dostupné na www: http://www.brasilata.com.br/en/imgs/Generation%20of%20Ideas%20for%20Continous%20Innovation.pdf

Belas, J., Gabcova, L. (2014). Reasons for satisfaction and dissatisfaction of bank customers. Study from Slovakia and the Czech Republic. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2(1), s. 4–13. https://doi.org/10.15759/ijek/2014/v2i1/53759

Bol, J. C. (2008). Subjectivity in compensation contracting. Journal of Accounting Literature, 28(1), s. 1–24.

Bose, R. (2004). Knowledge management metrics. Industrial management & data systems, 104(6), s. 457–468. https://doi.org/10.1108/02635570410543771

Brown, T. J., Churchill, G. A. Peter, J. P. (1993). Improvingthe measurement of service quality. Journal of Retailing, 69(1), s. 127–139. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(05)80006-5

Burešová, V. (2016). Rozvoj řízení udržitelné výkonnosti výrobních podniků vybranými metodami systému performance management. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Butler, Y. (2000). Knowledge management: if only you knew what you knew. The Australian Library Journal, 49(1), s. 31–42. https://doi.org/10.1080/00049670.2000.10755905

Cadotte, E. R., Woodruff, R. B., Jenkins, R. L. (1987). Expectations and norms in models of customer satisfaction. Journal of Marketing Research, 24, s. 305–314. https://doi.org/10.1177/002224378702400307

Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6), s. 515–524. https://doi.org/10.1016/S0019-8501(01)00203-6

Calingo, M. R. L. (1996). The evolution of strategic quality management. International Journal of Quality & Reliability Management, 13(9), s. 19–37. https://doi.org/10.1108/02656719610150597

Calingo, M. R. L., Leong, Y. M., Chia, M. P., Mohamed, H. (1995). Achieving total quality management through ISO 9000: a research note. Accounting and Business Review, 2(1), s. 173–186. https://doi.org/10.1142/S0218556395000092

Cardellino, P., Finch, E. (2006). Evidence of systematic approaches to innovation in facilities management. Journal of Facilities Management, 4(3), s. 150–166. https://doi.org/10.1108/14725960610673742

Casas‐Arce, P., Lourenço, S. M., Martínez‐Jerez, F. A. (2017). The performance effect of feedback frequency and detail: Evidence from a field experiment in customer satisfaction. Journal of Accounting Research, 55(5), s. 1051–1088. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12184

Chan, A. P., Chan, A. P. (2004). Key performance indicators for measuring construction success. Benchmarking: an international journal, 11(2), s. 203–221. https://doi.org/10.1108/14635770410532624

Chen, C. K., Anchecta, K., Lee, J. D., Dahlgaard, J. J. (2016). A stepwise ISO-based TQM implementation approach using ISO 9001: 2015. Management and Production Engineering Review, 7(4), s. 65–75. https://doi.org/10.1515/mper-2016-0037

Chen, C. C., Cheng, W. Y. (2007). Customer-focused and product-line-based manufacturing performance measurement. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 34(11–12), s. 1236–1245. https://doi.org/10.1007/s00170-006-0686-0

Chen, H., Genchev, S. E., Willis, G., Griffis, B. (2019). Returns management employee development: antecedents and outcomes. The International Journal of Logistics Management, 30(4), s. 1016–1038. https://doi.org/10.1108/IJLM-08-2018-0218

Chia, A., Goh, M., Hum, S. H. (2009). Performance measurement in supply chain entities: balanced scorecard perspective. Benchmarking: An International Journal, 16(5), s. 605–620. https://doi.org/10.1108/14635770910987832

Chiou, J. S., Droge, C. (2015). The effects of standardization and trust on franchisee’s performance and satisfaction: a study on franchise systems in the growth stage. Journal of Small Business Management, 53(1), s. 129–144. https://doi.org/10.1111/jsbm.12057

Cho, H., Pucik, V. (2005). Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26(6), s. 555–570. https://doi.org/10.1002/smj.461

Chow‐Chua, C., Goh, M., Wan, T. B. (2003). Does ISO 9000 certification improve business performance?. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(8), s. 936–953. https://doi.org/10.1108/02656710310493643

Cokins, G. (2009). Performance management: Integrating strategy execution, methodologies, risk, and analytics. John Wiley & Sons. New Jersey.

Colgate, M. R., Danaher, P. J. (2000). Implementing a customer relationship strategy: The asymmetric impact of poor versus excellent execution. Journal of the Academy of marketing Science, 28(3), s. 375–387. https://doi.org/10.1177/0092070300283006

Collinson, S., Wilson, D. C. (2006). Inertia in Japanese organizations: Knowledge management routines and failure to innovate. Organization Studies, 27(9), s. 1359–1387. https://doi.org/10.1177/0170840606067248

Combs, J. G., Crook, T. R., Shook, C. L. (2005). The dimensionality of organizational performance and its implications for strategic management research. Research methodology in strategy and management2(5), s. 259–286. https://doi.org/10.1016/S1479-8387(05)02011-4

Cronin, J.J. Jr., Taylor, S.A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal of Marketing, 56(3), s. 55–68. https://doi.org/10.1177/002224299205600304

Crosby, P. B. (1979). Quality is free: The art of making quality certain. 1. ed. McGraw Hill Custom Publishing, New York.

Dale, B. G., Smith, M. (1997). Spectrum of quality management implementation grid: development and use. Managing Service Quality: An International Journal, 7(6), s. 307–311. https://doi.org/10.1108/09604529710186651

Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators. The Academy of Management Journal, 34(3), s. 555–590. https://doi.org/10.5465/256406

Damanpour, F., Walker, R. M., Avellaneda, C. N. (2009). Combinative effects of innovation types and organizational performance: A longitudinal study of service organizations. Journal of management studies, 46(4), s. 650–675. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2008.00814.x

Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of knowledge management, 9(3), s. 101–115. https://doi.org/10.1108/13673270510602809

Dasgupta, M., Gupta, R. K. (2009). Innovation in organizations: A review of the role of organizational learning and knowledge management. Global Business Review, 10(2), s. 203–224. https://doi.org/10.1177/097215090901000205

Dawes, J. (1999). The relationship between subjective and objective company performance measures in market orientation research: further empirical evidence. Marketing Bulletin-Department of Marketing Massey University, 10, s. 65–75.

De Brito, M. P. (2003). Managing reverse logistics or reversing logistics management, ERIM Ph.D. Series Research in Management, 35, Erasmus University Rotterdam.

Dedeoğlu, B. B., Demirer, H. (2015). Differences in service quality perceptions of stakeholders in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(1), s. 130–146. https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2013-0350

Den Hollander, M. C., Bakker, C. A., Hultink, E. J. (2017). ProductDesign in a Circular Economy: Development of a Typology of KeyConcepts and Terms. Journal of Industrial Ecology, 21(3), s. 517–25. https://doi.org/10.1111/jiec.12610

Deng, S., Dart, J. (1994). Measuring market orientation: a multi‐factor, multi‐item approach. Journal of marketing management, 10(8), s. 725–742. https://doi.org/10.1080/0267257X.1994.9964318

Deshpandé, R., Farley, J. U., Webster Jr, F. E. (1993). Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis. The journal of Marketing, 57(1), s. 23–37. https://doi.org/10.1177/002224299305700102

Dess, G. G., Robinson Jr, R. B. (1984). Measuring organizational performance in the absence of objective measures: the case of the privately-held firm and conglomerate business unit. Strategic management journal, 5(3), s. 265–273. https://doi.org/10.1002/smj.4250050306

Dick, G. P., Heras, I., Casadesús, M. (2008). Shedding light on causation between ISO 9001 and improved business performance. International Journal of Operations & Production Management, 28(7), s. 687–708. https://doi.org/10.1108/01443570810881811

Drucker, P. F. (1992). Managing the Non-Profit Organization: Principles and Practices. Collins, New York.

Dzenopoljac, V., Alasadi, R., Zaim, H., Bontis, N. (2018). Impact of knowledge management processes on business performance: Evidence from Kuwait. Knowledge and process management, 25(2), s. 77–87. https://doi.org/10.1002/kpm.1562

Egbetokun, A. A., Siyanbola, W. O., Sanni, M., Olamade, O. O., Adeniyi, A. A., Irefin, I. A. (2009). What drives innovation? Inferences from an industry-wide survey in Nigeria. International Journal of Technology Management, 45(1–2), s. 123–140. https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.021524

Ellinger, A. E., Daugherty, P. J., Plair, Q. J. (1999). Customer satisfaction and loyalty in supply chain: the role of communication. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 35(2), s. 121–134. https://doi.org/10.1016/S1366-5545(99)00006-X

Evans, J. R., Foster Jr, S. T. Linderman, K. (2014). A content analysis of research in quality management and a proposed agenda for future research. Quality Management Journal, 21(2), s. 17–44. https://doi.org/10.1080/10686967.2014.11918383

Fečiková, I. (2004). An index method for measurement of customer satisfaction. The TQM magazine, 16(1), s. 57–66. https://doi.org/10.1108/09544780410511498

Fernández Quesada, I. (2003). The concept of reverse logistics: A review of literature. In Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics (NOFOMA 03), s. 1–15.

Ferraresi, A. A., Quandt, C. O., dos Santos, S. A., Frega, J. R. (2012). Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance. Journal of knowledge management, 16(5), s. 688–701. https://doi.org/10.1108/13673271211262754

Ferraz, F. A. D., Gallardo-Vázquez, D. (2016). Measurement tool to assess the relationship between corporate social responsibility, training practices and business performance. Journal of cleaner production, 129, s. 659–672. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.104

Ferron Vilchez, V., Darnall, N. (2016). Two are better than one: The link between management systems and business performance. Business Strategy and the Environment, 25(4), s. 221–240. https://doi.org/10.1002/bse.1864

Fisher, T. J. (1992). The impact of quality management on productivity. International Journal of Quality & Reliability Management, 9(3), s. 44–52. https://doi.org/10.1108/EUM0000000001647

Flynn, B. B., Schroeder, R. G., Sakakibara, S. (1995). The impact of quality management practices on performance and competitive advantage. Decision sciences, 26(5), s. 659–691. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1995.tb01445.x

Fonseca, L. M. (2015). From Quality Gurus and TQM to ISO 9001: 2015: a review of several quality paths. International Journal for Quality Research (IJQR), 9(1), s. 167–180.

Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience. The Journal of Marketing, 56(1), s. 6–21. https://doi.org/10.1177/002224299205600103

Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., Bryant, B. E. (1996). The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings. The Journal of Marketing, 60(4), s. 7–18. https://doi.org/10.1177/002224299606000403

Franco-Santos, M., Kennerley, M., Micheli, P., Martinez, V., Mason, S., Marr, B., Gray, D., Neely, A. (2007). Towards a definition of a business performance measurement system. International Journal of Operations & Production Management, 27(8), s. 784–801. https://doi.org/10.1108/01443570710763778

Franco-Santos, M., Lucianetti, L., Bourne, M. (2012). Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research. Management accounting research, 23(2), s. 79–119. https://doi.org/10.1016/j.mar.2012.04.001

Frolick, M. N., Ariyachandra, T. R. (2006). Business performance management: One truth. IS Management, 23(1), s. 41–48. https://doi.org/10.1201/1078.10580530/45769.23.1.20061201/91771.5

Fundin, A. P., Bergman, B. L. (2003). Exploring the customer feedback process. Measuring Business Excellence, 7(2), s. 55–65. https://doi.org/10.1108/13683040310477995

Fundin, A., Backström, T. and Johansson, P. E. (2019). Exploring the emergent quality management paradigm. Total Quality Management & Business Excellence, s. 1–13. https://doi.org/10.1080/14783363.2019.1591946

García-Murillo, M. and Annabi, H. (2002). Customer knowledge management. Journal of the Operational Research society, 53(8), s. 875–884. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601365

Gates, S. (1999). Aligning strategic performance measures and results. Conference Board, New York.

Gebert, H., Geib, M., Kolbe, L., Riempp, G. (2002). Towards customer knowledge management: Integrating customer relationship management and knowledge management concepts. In The Second International Conference on Electronic Business (ICEB 2002), s. 296–298.

Giuntini, R, Andel, T. (1995). Advance with Reverse Logistics: Part 1. Transportation & Distribution, 36(2), s. 73–75.

Grigoroudis, E., Siskos, Y. (2009). Customer satisfaction evaluation: Methods for measuring and implementing service quality. Springer Science & Business Media, New York.

Gronholdt, L., Martensen, A., Kristensen, K. (2000). The relationship between customer satisfaction and loyalty: cross-industry differences. Total quality management, 11(4-6), s. 509–514. https://doi.org/10.1080/09544120050007823

Gruner, K. E., Homburg, C. (2000). Does customer interaction enhance new product success?. Journal of business research, 49(1), s. 1–14. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00013-2

Gunasekaran, A., Williams, H. J., McGaughey, R. E. (2005). Performance measurement and costing system in new enterprise. Technovation, 25(5), s. 523–533. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(03)00176-7

Guo, C., Kumar, A., Jiraporn, P. (2004). Customer satisfaction and profitability: is there a lagged effect?. Journal of strategic marketing, 12(3), s. 129–144. https://doi.org/10.1080/0965254042000262878

Gupta, K. S. (2008). A comparative analysis of knowledge sharing climate. Knowledge and process management, 15(3), s. 186–195. https://doi.org/10.1002/kpm.309

Gupta, M., Galloway, K. (2003). Activity-based costing/management and its implications for operations management. Technovation, 23(2), s. 131–138. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(01)00093-1

Hardie, N. (1997). The effects of quality on business performance. Quality Management Journal, 4(4), s. 65–83. https://doi.org/10.1080/10686967.1997.11918816

Herstatt, C., Verworn, B., Nagahira, A. (2004). Reducing project related uncertainty in the „fuzzy front end“ of innovation: a comparison of German and Japanese product innovation projects. International Journal of product development, 1(1), s. 43–65. https://doi.org/10.1504/IJPD.2004.004890

Hesselink, M., van der Wiele, T. (2003). Mystery Shopping: In-depth measurement of customer satisfaction. ERIM Report Series Reference No. ERS-2003-020-ORG.

Hietschold, N., Reinhardt, R., Gurtner, S. (2014). Measuring critical success factors of TQM implementation successfully – a systematic literature review. International Journal of Production Research, 52(21), s. 6254–6272. https://doi.org/10.1080/00207543.2014.918288

Hoe, L. C., Mansori, S. (2018). The effects of product quality on customer satisfaction and loyalty: Evidence from Malaysian engineering industry. International Journal of Industrial Marketing, 3(1), s. 20–35. https://doi.org/10.5296/ijim.v3i1.13959

Homburg, C., Rudolph, B. (2001). Customer satisfaction in industrial markets: dimensional and multiple role issues. Journal of Business Research, 52(1), s. 15–33. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00101-0

Hong, P., Doll, W. J., Nahm, A. Y., Li, X. (2004). Knowledge sharing in integrated product development. European journal of innovation management, 7(2), s. 102–112. https://doi.org/10.1108/14601060410534393

Hult, G. T. M., Hurley, R. F., Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial marketing management, 33(5), s. 429–438. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.08.015

Hutzschenreuter, T., Horstkotte, J. (2010). Knowledge transfer to partners: a firm level perspective. Journal of Knowledge Management, 14(3), s. 428–448. https://doi.org/10.1108/13673271011050148

Hwang C., Zhang L. (2020) Innovative Sustainable Apparel Design: Application of CAD and Redesign Process. In: Muthu S., Gardetti M. (eds) Sustainability in the Textile and Apparel Industries. Sustainable Textiles: Production, Processing, Manufacturing & Chemistry. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37929-2_5

Ittner, C. D., Larcker, D. F. (1998). Innovations in performance measurement: Trends and research implications. Journal of management accounting research, 10, s. 205–238.

Jacobson, R., Mizik, N. (2009). Assessing the value-relevance of customer satisfaction. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(4), s. 1–17. https://doi.org/10.2139/ssrn.990783

Jacoby, J., Olson, J. C., Haddock, R. A. (1971). Price, brand name, and product composition characteristics as determinants of perceived quality. Journal of Applied Psychology, 55(6), s. 570–579. https://doi.org/10.1037/h0032045

Jamali, D. (2007). A study of customer satisfaction in the context of a public private partnership. International Journal of Quality & Reliability Management, 24(4), s. 370–385. https://doi.org/10.1108/02656710710740545

Jimenez, J. D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning and performance. Journal of Business Research, 64(4), s. 408–417. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.09.010

Johannessen, J. A. (2008). Organisational innovation as part of knowledge management. International Journal of Information Management, 28(5), s. 403–412. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2008.04.007

Jahanshahi, A. A., Gashti, M. A. H., Mirdamadi, S. A., Nawaser, K., Khaksar, S. M. S. (2011). Study the effects of customer service and product quality on customer satisfaction and loyalty. International Journal of Humanities and Social Science, 1(7), s. 253–260.

Johnson, M. D., Fornell, C. (1991). Framework for comparing customer satisfaction across individuals and product categories. Journal of Economic Psychology, 12(2), s. 267–286. https://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90016-M

Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of economic Psychology, 22(2), s. 217–245. https://doi.org/10.1016/S0167-4870(01)00030-7

Juran, J., Godfrey, A. B., Hoogstoel, R. E., Schilling, E. G. (eds.) (1998). Juran’s quality handbook. 5th. ed. McGraw-Hill, New York.

Kang, M., Kim, Y. G. (2010). A multilevel view on interpersonal knowledge transfer. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(3), s. 483–494.

Kanji, G. K., Wallace, W. (2000). Business excellence through customer satisfaction. Total quality management, 11(7), s. 979–998. https://doi.org/10.1080/09544120050135515

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: measures that drive performance. Harvard business review, 70(1), s. 71–79.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2001). Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: Part I. Accounting horizons, 15(1), s. 87–104. https://doi.org/10.2308/acch.2001.15.1.87

Katchova, A. L., Enlow, S. J. (2013). Financial performance of publicly-traded agribusinesses. Agricultural Finance Review, 73, s. 58–73. https://doi.org/10.1108/00021461311321311

Katila, R., Shane, S. (2005). When does lack of resources make new firms innovative?. Academy of Management Journal, 48(5), s. 814–829. https://doi.org/10.5465/amj.2005.18803924

Kim, C., Choe, S., Choi, C., Park, Y. (2008). A systematic approach to new mobile service creation. Expert Systems with Applications, 35(3), s. 762–771. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.07.044

Kim, D. Y., Kumar, V., Kumar, U. (2012). Relationship between quality management practices and innovation. Journal of operations management, 30(4), s. 295–315. https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.02.003

Klaus, P., Maklan, S. (2013). Towards a better measure of customer experience. International Journal of Market Research, 55(2), s. 227–246. https://doi.org/10.2501/IJMR-2013-021

Kobylanski, A., Pawlowska, B., Strychalska-Rudzewicz, A. (2011). The role of customer satisfaction in the quality management systems: a crosscultural study. International Journal of Management and Marketing Research, 4(3), s. 57–74.

Kopicki, R. R. J., Berg, M. J., Legg, L., Dasappa, V., Maggioni, C. (1993). Reuse and recycling: reverse logistics opportunities. Council of Logistics Management, Oak Brook, IL.

Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity, innovation, and financial performance. Journal of Business Research, 64(12), s. 1335–1343. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.005

Krčál, M., Kubiš, M. (2016). Differences between knowledge and information management practices: empirical investigation. In Ana Fred, Jan Dietz, David Aveiro, Kecheng Liu, Jorge Bernardino, Joaquim Filipe. Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. Porto: SCITEPRESS, s. 190–198. https://doi.org/10.5220/0006053501900198

Kroon L., Vrijens, G. (1995). Returnable containers: an example of Reverse Logistics Returnable containers: An example of reverse logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25(2), s. 56–68. https://doi.org/10.1108/09600039510083934

Kuik, S. S., Nagalingam, S. V., Amer, Y. (2011). A framework of product recovery to improve sustainability in manufacturing. Lecture Notes in Information Technology Vols, 1(2), s. 232–235.

Kumar, S., Dieveney, E., Dieveney, A. (2009). Reverse logistic process control measures for the pharmaceutical industry supply chain. International Journal of Productivity and Performance Management, 58(2), s. 188–204. https://doi.org/10.1108/17410400910928761

Kumar, J. A., Ganesh, L. S. (2009). Research on knowledge transfer in organizations: a morphology. Journal of knowledge management, 13(4), s. 161–174. https://doi.org/10.1108/13673270910971905

Laforet, S., Tann, J. (2006). Innovative characteristics of small manufacturing firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(3), s. 363–380. https://doi.org/10.1108/14626000610680253

Larsen, S. B., Masi, D., Feibert, D. C., Jacobsen, P. (2018). How the reverse supply chain impacts the firm’s financial performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48(3), s. 284–307. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-01-2017-0031

Lee, J. H., Kim, Y. G., Kim, M. Y. (2006). Effects of managerial drivers and climate maturity on knowledge-management performance: Empirical validation. Information Resources Management Journal (IRMJ), 19(3), s. 48–60. https://doi.org/10.4018/irmj.2006070104

Li, D., Zhao, Y., Zhang, L., Chen, X., Cao, C. (2018). Impact of quality management on green innovation. Journal of Cleaner Production, 170, s. 462–470. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.158

Linderman, K., Schroeder, R. G., Zaheer, S., Liedtke, C., Choo, A. S. (2004). Integrating quality management practices with knowledge creation processes. Journal of operations management, 22(6), s. 589–607. https://doi.org/10.1016/j.jom.2004.07.001

Madaan, J., Kumar, P., Chan, F. T. (2012). Decision and information interoperability for improving performance of product recovery systems. Decision Support Systems, 53(3), s. 448–457. https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.02.011

Maidique, M. A., Zirger, B. J. (1985). The new product learning cycle. Research policy, 14(6), s. 299–313. https://doi.org/10.1016/0048-7333(85)90001-0

Mangelsdorf, D. (1999). Evolution from quality management to an integrative management system based on TQM and its impact on the profession of quality managers in industry. The TQM Magazine, 11(6), s. 419–425. https://doi.org/10.1108/09544789910287737

Martin-Rios, C., Demen-Meier, C., Gössling, S., Cornuz, C. (2018). Food waste management innovations in the foodservice industry. Waste management, 79, s. 196–206. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.07.033

Mehra, S., Ranganathan, S. (2008). Implementing total quality management with a focus on enhancing customer satisfaction. International Journal of Quality & Reliability Management, 25(9), s. 913–927. https://doi.org/10.1108/02656710810908070

Meier, K. J., O’Toole, L. J. (2012). Subjective organizational performance and measurement error: Common source bias and spurious relationships. Journal of Public Administration Research and Theory, 23(2), s. 429–456. https://doi.org/10.1093/jopart/mus057

Michna, A. (2018). The mediating role of firm innovativeness in the relationship between knowledge sharing and customer satisfaction in SMEs. Engineering Economics, 29(1), s. 93–103. https://doi.org/10.5755/j01.ee.29.1.19027

Minguela-Rata, B., López-Sánchez, J. I., Rodríguez-Benavides, M. C. (2010). Knowledge transfer mechanisms and the performance of franchise systems: An empirical study. African Journal of Business Management, 4(4), s. 396–405.

Minnema, A., Bijmolt, T. H., Gensler, S., Wiesel, T. (2016). To keep or not to keep: Effects of online customer reviews on product returns. Journal of retailing, 92(3), s. 253–267. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2016.03.001

Mittal, V., Katrichis, J. M., Kumar, P. (2001). Attribute performance and customer satisfaction over time: evidence from two field studies. Journal of Services Marketing, 15(5), s. 343–356. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005655

Mittal, V., Kumar, P., Tsiros, M. (1999). Attribute-level performance, satisfaction, and behavioral intentions over time: a consumption-system approach. Journal of Marketing, 63(2), s. 88–101. https://doi.org/10.1177/002224299906300206

Mittal, V., Frennea, C. (2010). Customer satisfaction: a strategic review and guidelines for managers. MSI Fast Forward Series, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

Mollenkopf, D., Russo, I., Frankel, R. (2007). The returns management process in supply chain strategy. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(9), s. 568–592. https://doi.org/10.1108/09600030710776482

Molina, L. M., Lloréns-Montes, J., Ruiz-Moreno, A. (2007). Relationship between quality management practices and knowledge transfer. Journal of operations management, 25(3), s. 682–701. https://doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.007

Mollenkopf, D. A., Frankel, R., Russo, I. (2011). Creating value through returns management: Exploring the marketing–operations interface. Journal of Operations Management, 29(5), s. 391–403. https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.11.004

Morgan, N. A., Anderson, E. W., Mittal, V. (2005). Understanding firms’ customer satisfaction information usage. Journal of Marketing, 69(3), s. 131–151. https://doi.org/10.1509/jmkg.69.3.131.66359

Mount, M., Martinez, M. G. (2014). Social media: A tool for open innovation. California Management Review, 56(4), s. 124–143. https://doi.org/10.1525/cmr.2014.56.4.124

Muffatto, M., Panizzolo, R. (1995). A process-based view for customer satisfaction. International Journal of Quality & Reliability Management, 12(9), s. 154–169. https://doi.org/10.1108/02656719510101259

Munizu, M., Hamid, N. (2018). Mediation Effect of Innovation on the Relationship between Creativity with Business Performance at Furniture Industry in Indonesia. Quality-Access to Success, 19(165), s. 98–102.

Nagel, P. J., Cilliers, W. W. (1990). Customer satisfaction: a comprehensive approach. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 20(6), s. 2–46. https://doi.org/10.1108/EUM0000000000366

Narver, J. C., Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. The Journal of marketing, 54(4), s. 20–35. https://doi.org/10.1177/002224299005400403

Nath, P., Nachiappan, S., Ramanathan, R. (2010). The impact of marketing capability, operations capability and diversification strategy on performance: A resource-based view. Industrial Marketing Management, 39(2), s. 317–329. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2008.09.001

Nečadová, M., Scholleová, H. (2011). Motives and barriers of innovation behaviour of companies. Economics & Management, 16(2), s. 832–838.

Neely, A., Gregory, M., Platts, K. (1995). Performance measurement system design: a literature review and research agenda. International journal of operations & production management, 15(4), s. 80–116. https://doi.org/10.1108/01443579510083622

Neely, A., Gregory, M. Platts, K. (2005). Performance measurement system design: A literature review and research agenda. International Journal of Operations and Production Management, 25(12), s. 1228–1263.

Neely, A., Richards, H., Mills, J., Platts, K., Bourne, M. (1997). Designing performance measures: a structured approach. International journal of operations & Production management, 17(11), s. 1131–1152. https://doi.org/10.1108/01443579710177888

Neely, A. D., Wilson, J. R. (1992). Measuring product goal congruence: An exploratory study, International. Journal of Operations and Production Management, 12(4), s. 45–52. https://doi.org/10.1108/01443579210011589

Nguyen, M., Phan, A., Matsui, Y. (2018). Contribution of quality management practices to sustainability performance of Vietnamese firms. Sustainability, 10(2), s. 1–31. https://doi.org/10.3390/su10020375

Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, New York. https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)81509-3

Nuridin, S. E. (2018). Effect of service quality and quality of products to customer loyalty with customer satisfaction as intervening variable in PT. nano coating Indonesia. International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS), 4(1), s. 19–31.

Nyer, P. U. (1999). Cathartic Complaining as a Means of Reducing Consume Dissatisfaction. Journal of Consumer Satisfaction Dissatisfaction And Complaining Behavior, 12, s. 15–25.

Oslo manual. Guideliness for collecting and interpreting innovation data. 3rd edition (2005). OECD and Eurostat [online]. Dostupné na www: <http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF

Pakdil, F., Özkök, O., Dengiz, B., Kara, I., Selvi, N., Kargı, A. (2009). A systematic approach to reduce human and system-related errors causing customer dissatisfaction in a production environment. Total Quality Management, 20(1), s. 129–137. https://doi.org/10.1080/14783360802351728

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. The Journal of Marketing, 49(4), s. 41–50. https://doi.org/10.1177/002224298504900403

Percival, J. C., Cozzarin, B. P. (2008). Complementarities affecting the returns to innovation. Industry and Innovation, 15(4), s. 371–392. https://doi.org/10.1080/13662710802273249

Petersen, J. A., Kumar, V. (2010). Can product returns make you money?. MIT Sloan Management Review, 51(3), s. 85–89.

Porter, M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management Journal, 12(S2), s. 95–117. https://doi.org/10.1002/smj.4250121008

Prajogo, D. I., Sohal, A. S. (2004). Transitioning from total quality management to total innovation management. International journal of quality & reliability management, 21(8), s. 861–875. https://doi.org/10.1108/02656710410551746

Prajogo, D. I. (2006). The relationship between innovation and business performance – a comparative study between manufacturing and service firms. Knowledge and process management, 13(3), s. 218–225. https://doi.org/10.1002/kpm.259

Radnor, Z. J., Barnes, D. (2007). Historical analysis of performance measurement and management in operations management. International Journal of Productivity and Performance Management, 56(5/6), s. 384–396. https://doi.org/10.1108/17410400710757105

Ramírez, A. M., Morales, V. J. G. (2011). Improving competitiveness trough creation of knowledge and reverse logistics. Engineering Economics, 22(4), s. 443–450. https://doi.org/10.5755/j01.ee.22.4.719

Ravelomanantsoa, M. S., Ducq, Y., Vallespir, B. (2018). A state of the art and comparison of approaches for performance measurement systems definition and design. International Journal of Production Research, 56, s. 1–21.

Reichheld, F. F., Sasser, W. E. (1990). Zero defections: Quality comes to services. Harvard business review, 68(5), s. 105–111.

Rhodes, J., Hung, R., Lok, P., Lien, B. Y. H., Wu, C. M. (2008). Factors influencing organizational knowledge transfer: implication for corporate performance. Journal of knowledge management, 12(3), s. 84–100. https://doi.org/10.1108/13673270810875886

Richey, R. G., Genchev, S. E., Daugherty, P. J. (2005). The role of resource commitment and innovation in reverse logistics performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35(4), s. 233–258. https://doi.org/10.1108/09600030510599913

Ritala, P., Hurmelinna-Laukkanen, P. (2009). What’s in it for me? Creating and appropriating value in innovation-related coopetition. Technovation, 29(12), s. 819–828. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2009.07.002

Ritola, I., Krikke, H., Caniëls, M. C. (2020). Learning from Returned Products in a Closed Loop Supply Chain: A Systematic Literature Review. Logistics, 4(2), s. 1–13. https://doi.org/10.3390/logistics4020007

Rogers, D. S., Tibben-Lembke, R. S. (1999). Going backwards: Reverse Logistics trends and practices. Reverse Logistics Executive Council, Pittsburgh, P. A.

Rogers, D. S., Lambert, D M., Croxton, K. L., García-Dastugue, S. J. (2002). The Returns Management Process. The International Journal of Logistics Management, 13(2), s. 1–18. https://doi.org/10.1108/09574090210806397

Rogers, D. S., Tibben-Lembke, R. S., Bernardino, J. (2013). Why Reverse Logistics Needs to Become a Core Competency Inside Your Supply Chain. Transportation. In RLCON 2013: Advanced Reverse Logistics Strategies. Dostupné z www: http://www.supplychain247.com/article/why_reverse_logistics_needs_to_become_a_core_competency

Rollins, M., Halinen, A. (2005). Customer knowledge management competence: Towards a theoretical framework. In Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, s. 1–10. https://doi.org/10.1109/HICSS.2005.180

Rosenbusch, N., Brinckmann, J., Bausch, A. (2011). Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of business Venturing, 26(4), s. 441–457. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.12.002

Rothwell, R., Freeman, C., Horlsey, A., Jervis, V. T. P., Robertson, A. B., Townsend, J. (1974). SAPPHO updated-project SAPPHO phase II. Research policy, 3(3), s. 258–291. https://doi.org/10.1016/0048-7333(74)90010-9

Russo, I., Cardinali, S. (2012). Product returns and customer value: a footware industry case. In Modelling value, s. 79–97. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2747-7_5

Rust, R. T., Keiningham, T. L. (1994). Return on Quality: Measuring the Financial Impact of Your Company’s Questfor Quality, IL: Probus, Chicago.

Rust, R. T., Zahorik A. J., Keiningham, T. L. (1995). Return on Quality (ROQ): Making Service Quality Financially Accountable. Journal of Marketing, 59, s. 58–70. https://doi.org/10.1177/002224299505900205

Said, A. A., HassabElnaby, H. R., Wier, B. (2003). An empirical investigation of the performance consequences of nonfinancial measures. Journal of management accounting research, 15(1), s. 193–223. https://doi.org/10.2308/jmar.2003.15.1.193

Salomann, H., Dous, M., Kolbe, L., Brenner, W. (2005). Rejuvenating Customer Management: How to Make Knowledge For, From and About Customers Work. European Management Journal, 23(4), s. 392–403. https://doi.org/10.1016/j.emj.2005.06.009

Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. (1995). Ekonomie. Nakladadelství Svoboda, Praha.

Sanchez-Hernandez, M. I. a Miranda, F. J. (2011). Linking internal market orientation and new service performance. European Journal of Innovation Management, 14(2), s. 207–226. https://doi.org/10.1108/14601061111124894

Serrat, O. (2017). Harnessing creativity and innovation in the workplace. In Knowledge solutions, s. 903-910, Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9_102

Schilling, A., Werr, A. (2009). Managing and Organizing for Innovation in Service Firms. A literature review with annotated bibliography. Vinnova Report VR 2009:06, Stockholm: VINNOVA – Swedish Governmental Agency for Innovation Systems / Verket för Innovationssystem

So, Y., Lee, K., Oah, S. (2013). Relative effects of daily feedback and weekly feedback on customer service behavior at a gas station. Journal of Organizational Behavior Management, 33(2), s. 137–151. https://doi.org/10.1080/01608061.2013.785898

Song, M., Droge, C., Hanvanich, S., Calantone, R. (2005). Marketing and technology resource complementarity: An analysis of their interaction effect in two environmental contexts. Strategic management journal, 26(3), s. 259–276. https://doi.org/10.1002/smj.450

Souca, M. L. (2014). Customer dissatisfaction and delight: completely different concepts, or part of a satisfaction continuum?. Management & Marketing, 9(1), s. 75–90.

Soukopová, J. (2016). Efektivnost výdajů obcí na nakládání s odpady – Vybrané faktory. Habilitační práce. Masarykova univerzita, Brno.

Spiteri, J. M., Dion, P. A. (2004). Customer value, overall satisfaction, end-user loyalty, and market performance in detail intensive industries. Industrial Marketing Management, 33(8), s. 675–687. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2004.03.005

Stock, J., Speh, T., Shear, H. (2006). Managing product returns for competitive advantage. MIT Sloan management review, 48(1), s. 57–62.

Stock, J. R., Mulki, J. P. (2009). Product returns processing: an examination of practices of manufacturers, wholesalers/distributors, and retailers. Journal of business logistics, 30(1), s. 33–62. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2009.tb00098.x

Subramanian, A., Nilakanta, S. (1996). Organizational innovativeness: Exploring the relationship between organizational determinants of innovation, types of innovations, and measures of organizational performance. Omega, 24(6), s. 631–647. https://doi.org/10.1016/S0305-0483(96)00031-X

Suchánek, P., Eger, L. (2019). Customer Satisfaction and Enterprise Performance: A Study from the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Quality Access to Success, 20(172), s. 33–40.

Suchánek, P., Králová, M. (2016). Customer satisfaction and underperformance in the food industry. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, s. 829–837.

Suchánek, P., Králová, M. (2018) Customer satisfaction and differentevaluation of it by companies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), s. 1330–1350. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1484786

Sun, K. A., Kim, D. Y. (2013). Does customer satisfaction increase firm performance? An application of American Customer Satisfaction Index (ACSI). International Journal of Hospitality Management, 35, s. 68–77. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.05.008

Škapa, R. a Klapalová, A. (2019). The Effectiveness of Reverse Logistics: The Empirical Test of Its Factors for Product Returns Reduction1. Ekonomicky Casopis, 67(1), s. 86–104.

Taherparvar, N., Esmaeilpour, R., Dostar, M. (2014). Customer knowledge management, innovation capability and business performance: a case study of the banking industry. Journal of knowledge management, 18(3), s. 591–610. https://doi.org/10.1108/JKM-11-2013-0446

Taplin, R. H. (2012). The value of self-stated attribute importance to overall satisfaction. Tourism Management, 33(2), s. 295–304. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.03.008

Tarí, J. J., Molina, J. F., Castejon, J. L. (2007). The relationship between quality management practices and their effects on quality outcomes. European journal of operational research, 183(2), s. 483–501. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.10.016

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), s. 1319–1350. https://doi.org/10.1002/smj.640

Teeravaraprug, J., Cho, B. R. (2002). Designing the optimal process target levels for multiple quality characteristics. International Journal of Production Research, 40(1), s. 37–54. https://doi.org/10.1080/00207540110073046

Terpstra, M., Verbeeten, F. H. M. (2014). Customer satisfaction: cost driver or value driver? Empirical evidence from the financial services industry. European Management Journal, 32(3), s. 499–508. https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.07.001

Thierry, M., Salomon, M., Nunnen, J., van Wassenhove, L. (1995). Strategic issues in Product Recovery Management. California Management Review, 37(2), s. 114–135. https://doi.org/10.2307/41165792

Tomeš, Z., Kvizda, M., Jandová, M., Rederer, V. (2016). Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport policy, 47, s. 203–211. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.003

Tosi, H. L., Werner, S., Katz, J. P., Gomez-Mejia, L. R. (2000). How much does performance matter? A meta-analysis of CEO pay studies. Journal of Management, 26(2), s. 301–339. https://doi.org/10.1177/014920630002600207

Tracey, M., Vonderembse, M. A., Lim, J. S. (1999). Manufacturing technology and strategy formulation: keys to enhancing competitiveness and improving performance. Journal of operations management, 17(4), s. 411–428. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00045-X

Tsang, N., Qu, H. (2000). Service quality in China’s hotel industry: a perspective from tourists and hotel managers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(5), s. 316–326. https://doi.org/10.1108/09596110010339706

Tse, D. and Wilton, P. (1988). Models of consumer satisfaction formation: an extension. Journal of Marketing Research, 25(5), s. 204–212. https://doi.org/10.1177/002224378802500209

Tunji-Olayeni, P. F., Mosaku, T. O., Fagbenle, O. I., Amusan, L. M., Omuh, I. O., Joshua, O. (2014). Evaluating Construction Project Performance: A Case of Construction SMEs in Lagos, Nigeria. Journal of Innovation and Business Best Practice, 2016, s. 1–10. https://doi.org/10.5171/2016.482398

Un, C. A., Cuervo-Cazurra, A. (2007). Interactions with Customers for Innovation. In Handbook of research on foresight and strategy, Costanzo, L. A., MacKay, R. B., eds., Edgar Elgar, Publishing Limited, Northampton.

Van de Ven, A. A. (1986). Central problems in the management of innovation. Management Science, 32(5), s. 590–607. https://doi.org/10.1287/mnsc.32.5.590

van der Spek, R., Carter, G. (2003). A survey on good practices in knowledge management in European companies, s. 191–206. The Handbook on Knowledge Management, Vol. 2, Springer, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-24778-4_9

Vij, S., Bedi, H. S. (2016). Are subjective business performance measures justified?. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(5), s. 603–662. https://doi.org/10.1108/IJPPM-12-2014-0196

Voss, Ch., Zomerdijk, L. (2007). Innovation in Experential services – an empirical view. In: Innovation in services. DTI occasional paper No. 9. Department of Trade and Industry, UK, s. 97–134.

Wagner, S. M., Bode, C. (2014). Supplier relationship-specific investments and the role of safeguards for supplier innovation sharing. Journal of Operations Management, 32(3), s. 65–78. https://doi.org/10.1016/j.jom.2013.11.001

Wall, T. D., Michie, J., Patterson, M., Wood, S. J., Sheehan, M., Clegg, C. W., West, M. (2004). On the validity of subjective measures of company performance. Personnel psychology, 57(1), s. 95-118. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2004.tb02485.x

Wang, Z., Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert systems with applications, 39(10), s. 8899–8908. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.02.017

Werth, J. (2002). Customer satisfaction measurement, complying with the ISO 9001: 2000 requirement. Dostupné na: www.iso-900-2000.com.

Westlund, A. H., Källström, M., Parmler, J. (2008). SEM-based customer satisfaction measurement: On multicollinearity and robust PLS estimation. Total Quality Management, 19(7-8), s. 855–869. https://doi.org/10.1080/14783360802159527

White, M. A., Bruton, G. D. (2010). The management of technology and innovation: A strategic approach. Cengage Learning, Hampshire, UK.

Williams, P., Naumann, E. (2011). Customer satisfaction and business performance: a firm‐level analysis. Journal of services marketing, 25(1), s. 20–32. https://doi.org/10.1108/08876041111107032

Wong, K. Y., Aspinwall, E. (2005). An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector. Journal of knowledge management, 9(3), s. 63–82. https://doi.org/10.1108/13673270510602773

Yeung, M. CH, Ging, L. Ch., Ennew, Ch. T. (2002). Customer satisfaction and profitability: A reappraisal of the nature of the relationship. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 11(1), s. 24–33. https://doi.org/10.1057/palgrave.jt.5740064

Zhou, S., Qiao, Z., Du, Q., Wang, G. A., Fan, W., Yan, X. (2018). Measuring customer agility from online reviews using big data text analytics. Journal of Management Information Systems, 35(2), s. 510–539. https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1451956

Zulkiffli, S. N. A., Perera, N. (2011). A Literature Analysis on Business Performance For SMEs: Subjective or Objective Measures?. In Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 2011 Conference on Interdisciplinary Business Research, s. 1–9. https://doi.org/10.2139/ssrn.1867874

 

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace