Časoprostorové modely nákupního chování české populace

Josef Kunc, Jaroslav Maryáš, Petr Tonev, Bohumil Frantál, Tadeusz Siwek, Marián Halás, Pavel Klapka, Zdeněk Szczyrba, Veronika Zuskáčová
Anotace

Český maloobchod prochází obdobím největších změn v celé své historii. Na kapacitní i kvalitativní nedostatečnost odvětví z konce 80. let minulého století navázala v první polovině let devadesátých etapa atomizace, podpořená malou privatizací, kdy se počet maloobchodních jednotek za deset let zvýšil dvojnásobně na téměř 100 tisíc. Od 2. poloviny 90. let začaly ve větší míře pronikat na tuzemský trh zahraniční řetězce a český maloobchod se velmi rychle internacionalizoval. Vstup zahraničního kapitálu byl dominantní, domácí subjekty nebyly reálně konkurenceschopné. Pokračovala transformace maloobchodu, jehož sítová struktura se opírala o stále větší počet velkoplošných maloobchodních jednotek (super- a hypermarkety, diskonty), objevila se první nákupní centra. Předložená publikace nabízí čtenářům hlavní výsledky projektu „Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů“. Denní rytmus obyvatel zde není primárně vázán na pohyb za prací, ale je modifikován dojížďkou za službami a specificky za maloobchodem, resp. je dotvářen novými formami nákupního chování. V první části textu je představen teoretický základ nákupního chování jako sociálně-prostorového fenoménu, dále navazuje transformace českého maloobchodu a fenomén nákupních center. Druhá část práce je založena na výsledcích rozsáhlých šetření v modelových aglomeracích Brna a Olomouce.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6020-3
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 194
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6465-2
Počet stran 194
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013

Obecné informace

Návrh obálky Jarmila Marvanová
Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013 (4)

1. Two decades of changes in spatial distribution of retail and commercial services: Czech experience
Zdeněk Šilhan, Josef Kunc
Hungarian Geographical Bulletin  ročník: 69,  číslo: 1,  první strana: 41,  rok: 2020  
https://doi.org/10.15201/hungeobull.69.1.4

2. Regional heteroglossia: the metropolitan region as a dialogical landscape
Robert Osman, Ondřej Mulíček, Daniel Seidenglanz
European Planning Studies  ročník: 27,  číslo: 11,  první strana: 2079,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1623866

3. Winning and losing rural localities of the post-socialist economic restructuring: case study of Czechia
Vladan Hruška, Jan Píša
Hungarian Geographical Bulletin  ročník: 68,  číslo: 4,  první strana: 373,  rok: 2019  
https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.4.4

4. Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia
Miroslava Trembošová, Alena Dubcová, Ľudmila Nagyová, Dagmar Cagáňová
Wireless Networks  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/s11276-020-02272-9

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013 (4)

1. Two decades of changes in spatial distribution of retail and commercial services: Czech experience
Zdeněk Šilhan, Josef Kunc
Hungarian Geographical Bulletin  ročník: 69,  číslo: 1,  první strana: 41,  rok: 2020  
https://doi.org/10.15201/hungeobull.69.1.4

2. Regional heteroglossia: the metropolitan region as a dialogical landscape
Robert Osman, Ondřej Mulíček, Daniel Seidenglanz
European Planning Studies  ročník: 27,  číslo: 11,  první strana: 2079,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1623866

3. Winning and losing rural localities of the post-socialist economic restructuring: case study of Czechia
Vladan Hruška, Jan Píša
Hungarian Geographical Bulletin  ročník: 68,  číslo: 4,  první strana: 373,  rok: 2019  
https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.4.4

4. Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia
Miroslava Trembošová, Alena Dubcová, Ľudmila Nagyová, Dagmar Cagáňová
Wireless Networks  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/s11276-020-02272-9


Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace