Časoprostorové modely nákupního chování české populace

Josef Kunc, Jaroslav Maryáš, Petr Tonev, Bohumil Frantál, Tadeusz Siwek, Marián Halás, Pavel Klapka, Zdeněk Szczyrba, Veronika Zuskáčová
Anotace

Český maloobchod prochází obdobím největších změn v celé své historii. Na kapacitní i kvalitativní nedostatečnost odvětví z konce 80. let minulého století navázala v první polovině let devadesátých etapa atomizace, podpořená malou privatizací, kdy se počet maloobchodních jednotek za deset let zvýšil dvojnásobně na téměř 100 tisíc. Od 2. poloviny 90. let začaly ve větší míře pronikat na tuzemský trh zahraniční řetězce a český maloobchod se velmi rychle internacionalizoval. Vstup zahraničního kapitálu byl dominantní, domácí subjekty nebyly reálně konkurenceschopné. Pokračovala transformace maloobchodu, jehož sítová struktura se opírala o stále větší počet velkoplošných maloobchodních jednotek (super- a hypermarkety, diskonty), objevila se první nákupní centra. Předložená publikace nabízí čtenářům hlavní výsledky projektu „Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů“. Denní rytmus obyvatel zde není primárně vázán na pohyb za prací, ale je modifikován dojížďkou za službami a specificky za maloobchodem, resp. je dotvářen novými formami nákupního chování. V první části textu je představen teoretický základ nákupního chování jako sociálně-prostorového fenoménu, dále navazuje transformace českého maloobchodu a fenomén nákupních center. Druhá část práce je založena na výsledcích rozsáhlých šetření v modelových aglomeracích Brna a Olomouce.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6020-3
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 194
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6465-2
Počet stran 194
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013

Obecné informace

Návrh obálky Jarmila Marvanová
Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013 (9)

1. Two decades of changes in spatial distribution of retail and commercial services: Czech experience
Zdeněk Šilhan, Josef Kunc
Hungarian Geographical Bulletin  ročník: 69,  číslo: 1,  první strana: 41,  rok: 2020  
https://doi.org/10.15201/hungeobull.69.1.4

2. Changing European retail landscapes: New trends and challenges
Josef Kunc, František Križan
Moravian Geographical Reports  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 150,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0012

3. Regional heteroglossia: the metropolitan region as a dialogical landscape
Robert Osman, Ondřej Mulíček, Daniel Seidenglanz
European Planning Studies  ročník: 27,  číslo: 11,  první strana: 2079,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1623866

4. Winning and losing rural localities of the post-socialist economic restructuring: case study of Czechia
Vladan Hruška, Jan Píša
Hungarian Geographical Bulletin  ročník: 68,  číslo: 4,  první strana: 373,  rok: 2019  
https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.4.4

5. “Tell Me Where You Shop, and I Will Tell You Who You Are”: Czech Shopper Profiles According to Traditional, Large-Scale and Alternative Retail Options
Jana Spilková
Moravian Geographical Reports  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 186,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0015

6. From School Benches Straight to Retirement? Similarities and Differences in the Shopping Behaviour of Teenagers and Seniors in Bratislava, Slovakia
František Križan, Kristína Bilková, Josef Kunc, Michala Sládeková Madajová, Milan Zeman, Pavol Kita, Peter Barlík
Moravian Geographical Reports  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 199,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0016

7. Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia
Miroslava Trembošová, Alena Dubcová, Ľudmila Nagyová, Dagmar Cagáňová
Wireless Networks  ročník: 28,  číslo: 2,  první strana: 903,  rok: 2022  
https://doi.org/10.1007/s11276-020-02272-9

8. Hedonism and Repurchase: Determining Value for Money and Repurchase Intentions in Shopping Malls
Aimen Abbas Khan, Bushra Abbas, Asma Jabeen, Faheem Udin Syed, Ghaffar Ali, Muhammad Faisal, Ahtasham Saleem
International Journal of Innovations in Science and Technology  ročník: 4,  číslo: 3,  první strana: 943,  rok: 2022  
https://doi.org/10.33411/IJIST/2022040314

9. Food and non-food retail change in a post-communist country:A case study of the Gemer region in Slovakia
Kristína Bilková, František Križan, Marcel Horňák, Peter Barlík, Gabriel Zubriczký
Bulletin of Geography. Socio-economic Series  ročník: 39,  číslo: 39,  první strana: 7,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/bog-2018-0001

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013 (9)

1. Two decades of changes in spatial distribution of retail and commercial services: Czech experience
Zdeněk Šilhan, Josef Kunc
Hungarian Geographical Bulletin  ročník: 69,  číslo: 1,  první strana: 41,  rok: 2020  
https://doi.org/10.15201/hungeobull.69.1.4

2. Changing European retail landscapes: New trends and challenges
Josef Kunc, František Križan
Moravian Geographical Reports  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 150,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0012

3. Regional heteroglossia: the metropolitan region as a dialogical landscape
Robert Osman, Ondřej Mulíček, Daniel Seidenglanz
European Planning Studies  ročník: 27,  číslo: 11,  první strana: 2079,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1623866

4. Winning and losing rural localities of the post-socialist economic restructuring: case study of Czechia
Vladan Hruška, Jan Píša
Hungarian Geographical Bulletin  ročník: 68,  číslo: 4,  první strana: 373,  rok: 2019  
https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.4.4

5. “Tell Me Where You Shop, and I Will Tell You Who You Are”: Czech Shopper Profiles According to Traditional, Large-Scale and Alternative Retail Options
Jana Spilková
Moravian Geographical Reports  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 186,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0015

6. From School Benches Straight to Retirement? Similarities and Differences in the Shopping Behaviour of Teenagers and Seniors in Bratislava, Slovakia
František Križan, Kristína Bilková, Josef Kunc, Michala Sládeková Madajová, Milan Zeman, Pavol Kita, Peter Barlík
Moravian Geographical Reports  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 199,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0016

7. Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia
Miroslava Trembošová, Alena Dubcová, Ľudmila Nagyová, Dagmar Cagáňová
Wireless Networks  ročník: 28,  číslo: 2,  první strana: 903,  rok: 2022  
https://doi.org/10.1007/s11276-020-02272-9

8. Hedonism and Repurchase: Determining Value for Money and Repurchase Intentions in Shopping Malls
Aimen Abbas Khan, Bushra Abbas, Asma Jabeen, Faheem Udin Syed, Ghaffar Ali, Muhammad Faisal, Ahtasham Saleem
International Journal of Innovations in Science and Technology  ročník: 4,  číslo: 3,  první strana: 943,  rok: 2022  
https://doi.org/10.33411/IJIST/2022040314

9. Food and non-food retail change in a post-communist country:A case study of the Gemer region in Slovakia
Kristína Bilková, František Križan, Marcel Horňák, Peter Barlík, Gabriel Zubriczký
Bulletin of Geography. Socio-economic Series  ročník: 39,  číslo: 39,  první strana: 7,  rok: 2018  
https://doi.org/10.2478/bog-2018-0001


Podobné publikace