Účetní výkaznictví malých a středních podniků

Eva Hýblová
Anotace

Cílem publikace je popsat a vyhodnotit aktuální úpravu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky na národní i mezinárodní úrovni. Publikace se zaměřuje na postupy vykazování uváděné ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU. Vyhodnocuje splnění cílů směrnice, důsledky možnosti volby při uznávání a oceňování položek účetní závěrky i navrhovaná zjednodušení. Identifikuje problémy, které mohou nastat v souvislosti s aplikací směrnice. Popisuje transpozici a implementaci směrnice do národní legislativy a její změny. Publikace je teoretického charakteru, vznikla s využitím metod teoretického vědeckého postupu, praktické dopady jsou demonstrovány na modelových příkladech.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8756-9
Počet stran 149
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8756-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8755-2
Formát 160 mm×240 mm
Počet stran 149
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace