Účetní výkaznictví malých a středních podniků

Eva Hýblová
Anotace

Cílem publikace je popsat a vyhodnotit aktuální úpravu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky na národní i mezinárodní úrovni. Publikace se zaměřuje na postupy vykazování uváděné ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU. Vyhodnocuje splnění cílů směrnice, důsledky možnosti volby při uznávání a oceňování položek účetní závěrky i navrhovaná zjednodušení. Identifikuje problémy, které mohou nastat v souvislosti s aplikací směrnice. Popisuje transpozici a implementaci směrnice do národní legislativy a její změny. Publikace je teoretického charakteru, vznikla s využitím metod teoretického vědeckého postupu, praktické dopady jsou demonstrovány na modelových příkladech.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8756-9
Počet stran 149
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8756-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8755-2
Formát 160 mm×240 mm
Počet stran 149
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace