Budoucnost metropolitní spolupráce v České republice: rozvoj, správa, řízení

Josef Kunc, Petr Šašinka, Petr Tonev
Anotace

Metropolitní regiony jsou hnacími motory hospodářského růstu, je v nich soustředěn výzkum, inovace, technologie a tvůrčí lidský potenciál. Spolupráce obcí v metropolitních regionech ekonomicky vyspělé Evropy se datuje zhruba od poloviny devadesátých let, v České republice se o této nové formě kooperace začíná intenzivněji hovořit od roku 2014, kdy byly vymezeny tři metropolitní oblasti a deset městských aglomerací. Dosud však chybí systémová koordinace problémů a potřeb metropolitních oblastí. První aktivity směřující k reálnému posílení metropolitní spolupráce a rozvoje proběhly v Brněnské metropolitní oblasti v rámci projektu TAČR ÉTA „Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech“. Cílem publikace je představit výsledky řešeného projektu, zkušenosti ze zahraničí a jejich možné uplatnění v českém prostředí, ale i reálné kroky k nastavení metropolitní meziobecní spolupráce.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0361-6
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0361-2023

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0360-9
Formát 176 mm×250 mm
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova metropolitní spolupráce , metropolitní oblasti , obce a města , správa , řízení , Česká republika
Jazyky Čeština
Reference

BINEK, J., CHMELAŘ, R., ŠILHAN, Z., SVOBODOVÁ, H., SYNKOVÁ, K., ŠERÝ, O., GALVASOVÁ, I., BÁRTA, D. (2015): Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy. Brno: GaREP, spol. s r.o.

BOIX, R. (2012): Polycentric Metropolitan Areas in Europe: Towards a Unified Proposal of Delimitation. In: Vazquez, E. F., Morollon. F. R.  (eds.) Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis. Berlin: Advances in Spatial Science, 45–70. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31994-5_3

HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: DemoArt.

HAVLÍK, V. (2018): Competing discourses of territorial development: tensions between cities and regions as a result of the new regionalism. European Planning Studies, 26(10), 1999–2014. https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1504894

HÜBELOVÁ, D., KOZUMPLÍKOVÁ, A., JADCZAKOVÁ, V., ROUSOVÁ, G. (2018): Spatial differentiation of selected health factors of the South Moravian Region population. Geographia Cassoviensis, 12(1), 34–52.

KLAPKA, P., HALÁS, M., NETRDOVÁ, P., NOSEK, M. (2016): The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports, 24(2), 47–59. https://doi.org/10.1515/mgr-2016-0010

KOSTELECKÝ, T., ČERMÁK, D. (2004): Metropolitan Areas in the Czech Republic –Definitions, Basic Characteristics, Patterns of Suburbanisation and Their Impact on political Behaviour. Praha: Sociologické studie, Sociologický ústav AV ČR.

MAIER, K. (2003): The Prague metropolitan region. In: Salet, W, Thornley, A., Kreukels, A. (eds.) Metropolitan Governance and Spatial Planning: Comparative Case Studies of European City-Regions. London and New York: Taylor & Francis, 205–229.

MMR ČR (2013): Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné na: https://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf

MMR ČR (2016): Integrované plány rozvoje území (IPRÚ). Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné na: https://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf

MMR ČR (2017): Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020. Verze: 3. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dostupné na: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/8b0f1d08-9110-45b0-b6a8-592abf051eab/MPIN_v3.pdf?ext=.pdf

MMR ČR (2022): Územní dimenze. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné na: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/ud-typy.

MULÍČEK, O, SEIDENGLANZ, D., FRANKE, D., MALÝ, J. (2013): Vymezení funkčního území Brněnské metropolitní oblasti a Jihlavské sídelní aglomerace. Závěrečná výzkumná zpráva. Dostupné na: https://metropolitni.brno.cz/wp-content/uploads/2017/09/BMO_JSA_vymezeni_2013_web.pdf

MUSIL, J. (2003): Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a v Evropě 1950–2000. Sociologický časopis, 39(2), 137–167. https://doi.org/10.13060/00380288.2003.39.2.02

NEWMAN, P., THORNLEY, A. (2002): Urban planning in Europe: International competition, national systems and planning projects. London, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203427941

OECD – Metro eXplorer (2018): Regions and Cities. Data Visualisation. Dostupné na: https://regions-cities-atlas.oecd.org/FUA/x/x/T_T/2018

OECD (2013): Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD metropolitan
database. In: Organisation for Economic Co-operation and Development. Dostupné na: http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., POSPÍŠILOVÁ, L. (2020): Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR. Závěrečný dokument. Dostupné na: https://mmr.cz/getmedia/420ae22b-fe35-4b75-88d0-5824612a4e85/PrF_200120_ZAVERECNY-DOKUMENT_FINAL_02042020.pdf.aspx?ext=.pdf.

SLACH, O., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2015): Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě. In Ježek, J. (ed) Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 27–55.

SÝKORA, L., MULÍČEK, O., MAIER, K. (2009): City regions and polycentric territorial development: concepts and practice. Urban Research & Practice, 2(3), 233–239. https://doi.org/10.1080/17535060903319095

ŠAŠINKA, P. (2011): Malé obce v České republice. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/to6je/.

ŠAŠINKA, P. (2014): Několik úvodních poznámek k problematice institucionalizace metropolitních oblastí v kontextu vývoje urbanizace v České republice. In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masaryk University Press, 677–682. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-87

ŠAŠINKA, P., KUNC, J., FRANTÁL, B., DVOŘÁK, Z. (2019): Cooperation differs. Inten-tions of municipalities towards metropolitan cooperation in post-socialist space – Brno, Czech Republic. European Planning Studies, 27(4), 81–840. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1569597

ŠERÝ, O., NOGOVÁ, A. (2010): Řízení metropolitních oblastí v České republice s důrazem na město Brno a jeho zázemí. In: Geografie pro život ve 21. století. Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 549–552.

TONEV, P., DVOŘÁK, Z., ŠAŠINKA, P., KUNC, J., CHALOUPKOVÁ, M., ŠILHAN, Z. (2017): Different approaches to defining metropolitan areas (Case study: cities of Brno and Ostrava, Czech Republic). Geographia Technica, 12(1), 108–120. https://doi.org/10.21163/GT_2017.121.11

U. S. BUREAU OF THE CENSUS (1969): Metropolitan Area Definition: A Reevaluation of Concept and Statistical Practise (Rev.). Working paper No. 28. Washington, D.C.: U.S. Bureau of the Census.

 

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace