Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových souvislostech

Jaroslav Sedláček, Eva Hýblová, Alois Konečný
Anotace

Publikace shrnuje hlavní výsledky řešení vědeckého projektu. Teoretické poznatky jsou ověřovány empiricky na vzorku obchodních společností zahrnutých do vlastní databáze vytvořené v rámci vědeckého projektu. Ekonomická data z finančních výkazů společností na území ČR, které uskutečnily fúzi v uplynulých 10 letech, jsou statisticky vyhodnocena a podrobena diskusi. Úvodní část je věnována historickému vývoji fúzí a jejich významu ve světové i národní ekonomice. V dalších kapitolách jsou uvedeny výsledky průzkumu motivace fúzí v českém regionu, diskuse problémů vyplývajících z právní úpravy přeměn obchodních společností a z komparace účetních metod českých účetních předpisů, mezinárodních pravidel (IFRS) a účetních principů (US GAAP). Závěrečná kapitola věnovaná daňovým aspektům fúzí přináší doporučení směřující ke snížení administrativní zátěže a odstranění daňových problémů u realizovaných fúzí. Kniha je vhodná pro vědce, specializované společnosti a odborníky, kteří působí v oblasti přeměn obchodních společností.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9577-9
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6488-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 186
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6488-2013

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6488-2013 (2)

1. Impacts of Newly Acquired Items Within Business Combinations on the Items of the Financial Statements
Jana Gláserová
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis  ročník: 64,  číslo: 1,  první strana: 265,  rok: 2016  
https://doi.org/10.11118/actaun201664010265

2. Significant Aspects of the National Mergers in the Czech Republic
Veronika Langová, Jana Gláserová, Milena Otavová
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis  ročník: 66,  číslo: 1,  první strana: 283,  rok: 2018  
https://doi.org/10.11118/actaun201866010283


Podobné publikace