Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

Jaroslav Stránský
Anotace

Tato publikace si klade za cíl vyjít ze současné podoby právní úpravy a podrobit zkoumání otázky související s podpůrným použitím občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích v rovině obecné i zvláštní. Jednotlivé kapitoly budou proto věnovány nejdříve výchozím souvislostem vzájemné vazby mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem a dále pak konkrétním důsledkům aplikace občanského zákoníku ve vybraných výsečích úpravy vztahů vznikajících v souvislosti s výkonem závislé práce mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7729-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 198
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace