K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová, Tereza Kyselovská
Anotace

I přes nezpochybnitelnou existenci problému a otázek, které jsou v publikaci nastíněny, nebyla tato témata doposud akademickou obcí dostatečně reflektována a pojednána. Autorský kolektiv se tak ujímá otevření problematiky související s nezbytným posunem v mezinárodním právu soukromém, a to v důsledku stále postupující globalizace světové ekonomiky a na to navazujících změn spotřebitelského chování, jakožto i rozvoje moderních technologií, což způsobuje strmý nárůst přeshraničních obchodů. Tedy otázek, které se mohou stát determinantou budoucího uspořádání vztahů s mezinárodním prvkem.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6455-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 250
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština

Podobné publikace