K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová, Tereza Kyselovská
Anotace

I přes nezpochybnitelnou existenci problému a otázek, které jsou v publikaci nastíněny, nebyla tato témata doposud akademickou obcí dostatečně reflektována a pojednána. Autorský kolektiv se tak ujímá otevření problematiky související s nezbytným posunem v mezinárodním právu soukromém, a to v důsledku stále postupující globalizace světové ekonomiky a na to navazujících změn spotřebitelského chování, jakožto i rozvoje moderních technologií, což způsobuje strmý nárůst přeshraničních obchodů. Tedy otázek, které se mohou stát determinantou budoucího uspořádání vztahů s mezinárodním prvkem.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6455-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 250
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace