Stávka a právo na stávku

Milan Galvas, Jan Horecký, Jana Komendová, Jaroslav Stránský
Anotace

Hromadné přerušení práce zaměstnanci za účelem prosazení hospodářských a sociálních cílů – běžně nazývané stávka – je vždy velmi účinným nástrojem, kterým mohou zaměstnanci nutit zaměstnavatele k respektování jejich požadavků, nebo alespoň k diskusi o těchto požadavcích.

Autoři předkládané práce se pokusili analyzovat stávku v širších souvislostech jako nástroj kolektivního pracovního práva a odlišit ji od jiných nástrojů, se kterými vykazuje některé společné znaky. Pokusili se rovněž stručně uvést právní úpravu stávky v některých zemích, především Evropy pro porovnání přístupu k problematice.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6036-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 147
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace