Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století

Markéta Klusoňová
Anotace

Název anglicky: Law and Literature Movement in the late 20th and early 21st century

Monografie vychází z disertační práce autorky a jejím hlavním záměrem je zodpovězení otázky, zda a jaký je praktický význam teoreticko-právního směru Právo a literatura v dnešní době. Hlavní přínos stěžejních pramenů tohoto směru je zpravidla spatřován v oblasti argumentace, a proto se kniha orientuje právě tímto směrem. Teoretické závěry textu jsou v ní využity jako podklad pro úvahy de lege ferenda o správném užití krásné literatury a umění obecně v právní argumentaci tak, aby bylo dosaženo její maximální přesvědčivosti.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8025-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 158
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace