Důchodové daně

Petr Mrkývka, Michal Radvan a kol.
Anotace

Monografie je jedním z výstupů projektu katedrové podpory a je zaměřena na důchodové daně, resp. právní a ekonomické aspekty zdanění příjmů sensu largo (důchodů), a to jednak v historickém kontextu (připomíná 90 let od Englišovy daňové reformy přímých daní a 25 let stávající právní regulace), ale i v reálném čase při sledování vybraných institutů a stěžejních problémů, přes doporučení BESP a mezinárodní či zahraniční zkušenosti a konečně vyúsťuje v nástin projektu nové právní regulace daní z příjmů. Publikace vychází z teoretických poznatků v oblasti finančního práva a veřejných financí, jakož i z poznatků praxe.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8395-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 248
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace