Důchodové daně

Petr Mrkývka, Michal Radvan a kol.
Anotace

Monografie je jedním z výstupů projektu katedrové podpory a je zaměřena na důchodové daně, resp. právní a ekonomické aspekty zdanění příjmů sensu largo (důchodů), a to jednak v historickém kontextu (připomíná 90 let od Englišovy daňové reformy přímých daní a 25 let stávající právní regulace), ale i v reálném čase při sledování vybraných institutů a stěžejních problémů, přes doporučení BESP a mezinárodní či zahraniční zkušenosti a konečně vyúsťuje v nástin projektu nové právní regulace daní z příjmů. Publikace vychází z teoretických poznatků v oblasti finančního práva a veřejných financí, jakož i z poznatků praxe.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8395-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 248
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace